Background Image

Közlemény a koronavírus járvány miatt szükséges változásokról

Tisztelt Gyülekezeti Tagtársunk, kedves Testvéreink, kedves látogatók!

A covid-19 koronavírus járvány magyarországi terjedésének megelőzése érdekében Magyarország Kormánya ismét számos korlátozó intézkedést léptetett életbe. Bár az állami korlátozás az egyházi istentiszteleti alkalmainkat közvetlenül nem érinti, társadalmi felelősségvállalásunk és egymás védelmében úgy döntöttünk, személyes megjelenéssel járó alkalmainkat szüneteltetjük.

Elmaradnak vasárnapi istentiszteleteink minden templomunkban, és hétközi alkalmaink is az online térbe kerülnek át.

A gyülekezet lelkésze és vezetése elkötelezett abban, hogy Isten igéje minden időben hangozzon, s talán a nehéz időkben még jobban szükség is van lelki támogatásra. Jelen helyzetben azonban szükségesnek tartjuk, hogy a templomi látogatás mellőzésével, az istentisztelet online követésével, az Útmutató és a Biblia forgatásával éljük meg személyes kapcsolatunkat Istennel.

Igehirdetést, istentiszteleti alkalmat minden vasárnap közzéteszünk gyülekezetünk honlapján (http://balatonfuredievangelikusgyulekezet.hu), ahol hétközi alkalmainkat is online tartalmak közzétételével helyettesítjük. Gyülekezetünk ifjúsági csoportja online formában tartja összejöveteleit.

Templomunk ugyanakkor nem kerül „lakat alá”. Bár hitünk szerint Isten jelenlétét bárhol érezhetjük, amennyiben bármely testvérünket szíve arra indítja, kérjük jelezze, és biztosítjuk a templomi imádság lehetőségét. Lelkészünket bizalommal keressék +36/20-824-6902-es mobilszámán, amennyiben lelki gondozásra, kazuális alkalom egyeztetésére van szükségük.

Előre jelezzük, hogy lelkészünk kislányának születésekor helyettesítését Szabó Vilmos Béla ny. esperes fogja ellátni.

Hordozzuk imádságban megbetegedett embertársainkat és világszerte a járvány elleni küzdelemben résztvevőket!

Szíves megértésüket kérve!

Gabnai Sándor lelkész,
Kiss Péter József vezető felügyelő

Védekezési szabályzat

A Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség elnöksége a Püspöki Tanács 2020. május 19-én érkezett püspöki körlevelére hivatkozva Védekezési Szabályzatot ad ki. A szabályzat meghatározza a közösségi alkalmak szervezésének módját, az azzal kapcsolatos korlátozásokat és előírásokat.

 1. Közösségi szolgálatokat 2020. május 24-től a Védekezési Szabályzat betartásával lehet megtartani

Általános szabályok

 1. Az alkalmakra a templom előtt, a templomkertben, a távolságtartási szabályok (1,5, lehetőleg 2 m távolság) betartásával kell gyülekezni.
 2. A templomba az alkalmak megkezdése előtt 5 perccel, a lelkész, vagy az általa kijelölt segítő utasításai szerint lehet bemenni, az általuk meghatározott ültetési rendet be kell tartani.
 3. A templomban mindig kizárólag az erre kijelölt padokat lehet használni, a távolságtartási szabályokat be kell tartani, a lelkész, vagy segítője által meghatározott ültetési rendet be kell tartani. A távolságtartási szabályok alól az egy háztartásban élők esetében lehet kivételt tenni.
 4. Az esetlegesen későn érkezők ültetésére a lelkész segítőt jelöl ki
 5. A templomok zárt tereiben mindenki maszkot, vagy orrot szájat eltakaró kendőt köteles viselni.
 6. A liturgiai szolgálatban szolgálók, a szolgálathoz szükséges időtartam alatt mentesülnek a maszkviselési kötelezettség alól
 7. Az istentisztelet kezdetén és végén sem lehetséges a lelkész és a gyülekezeti tagok kézfogása, a gyülekezeti tagok egymás között is kerüljék a fizikai érintkezéssel járó üdvözlési formákat és tartsák be a távolsági szabályokat.
 8. A templomteret az alkalmak végén az ajtótól visszafelé haladva padsoronként kell elhagyni.
 9. Pénzadományok gyűjtése csak a kijáratoknál elhelyezett perselyekben lehetséges.
 10. Az alkalmakról kép és hangfelvétel készülhet, melyhez az alkalmon megjelenők megjelenésükkel hozzájárulnak. A lelkész felvételkészítés esetén a megjelenteket az alkalom elején szóban tájékoztatni köteles.

Templomterek felkészítése

 1. A templomtereket az alkalmak előtt alaposan ki kell szellőztetni – ennek megszervezése a gondnok feladata.
 2. A korlátokat, kilincseket, perselyládák külső felületét az alkalmak előtt fertőtleníteni kell.
 3. A templomok főbejárataihoz kézfertőtlenítőt kell kihelyezni
 4. Azonos padokat 48 órán belül csak fertőtlenítés után lehet újra használni
 5. A templomban található (bejárható) belső helyiségek ajtóit kitárva kell tartani.
 6. A beeresztés és a templom elhagyásának időszakában kötelezően, lehetőség szerint az alkalmak alatt is a templom kapuit kitárva kell tartani.
 7. A közösségi használatra szánt énekeskönyvek nem használhatók.

Liturgiai szabályok

 1. Az alkalmak során a leghosszabb zárt térben tartózkodást lehetőleg 1 órára redukálni kell.
 2. Az istentiszteletek rövidített liturgiával zajlanak.
 3. Úrvacsoraosztás az istentiszteleteket követően külön liturgiában lehetséges, közös kehely nem használható.

Balatonfüredre vonatkozó külön szabályok

 1. A bibliaórát, énekkart és az ifjúsági órát is a templomtér földszintjén lehet megtartani a kijelölt padsorokban.
 2. Gyermek istentisztelet nem tartunk
 3. A mellékhelyiségek, konyha nem használhatók, a mosdókban kézmosási lehetőség biztosított.
 4. A lelkészi hivatalban személyes megjelenés előzetes telefonos bejelentkezéshez kötött.

A szabályzat minden templom bejáratánál kifüggesztendő.

Jelen szabályzat 2020. május 24-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Vezetőségi közlemény a koronavírus járvány miatt kialakult helyzet vonatkozásában

Tisztelt Gyülekezeti Tagtársunk, kedves Testvéreink, kedves látogatók!

A covid-19 koronavírus járvány magyarországi terjedésének megelőzése érdekében Magyarország Kormánya vészhelyzetet és számos korlátozó intézkedést léptetett életbe. Az intézkedések a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvények tiltását tartalmazzák, melynek kapcsán az evangélikus templomban megrendezendő koncertek az elkövetkező időszakban elmaradnak.

A Magyarországi Evangélikus Egyház vezetésének 2020. március 14-én az esti órákban a gyülekezeti vezetés felé eljuttatott tanácsainak megfelelően 2020. március 15-től a gyülekezeti közösségi alkalmakat határozatlan ideig, de legkorábban virágvasárnapig felfüggesztjük. Elmaradnak a vasárnapi istentiszteletek minden templomunkban, hétközi alkalmaink, a bibliaóra, az énekkari próba, a mama-baba kör és az ifjúsági alkalmak is. A hittan oktatását az iskolák által ajánlott rendelkezések alapján távoktatás formájában folytatjuk tovább.

Az aktuális vasárnapi igehirdetést a gyülekezet honlapján közzétételre kerülő videó felvételen, valamint írásos formában is minden héten megtekinthetik.
A honlap elérhetősége: http://balatonfuredievangelikusgyulekezet.hu.

Lelkészünket bizalommal keressék +36/20-824-6902-es mobilszámán, amennyiben lelki gondozásra, kauzális alkalom egyeztetésére van szükségük.

A gyülekezet lelkésze és vezetése elkötelezett abban, hogy Isten igéje minden időben hangozzon, azonban jelen helyzetben szükségesnek tartjuk, hogy a templomi látogatás mellőzésével, az istentisztelet online követésével, az Útmutató és a Biblia forgatásával éljük meg személyes kapcsolatunkat Istennel. Hordozzuk imádságban megbetegedett embertársainkat és világszerte a járvány elleni küzdelemben résztvevőket!

Megértésüket és imádságos szeretetüket kérjük!

A gyülekezet elnöksége

Jubileumi hangverseny

A Balatonfüredi Evangélikus Egyházközség Énekkara fennállásának 15., valamint a templom szentelésének 20. évfordulója alkalmából ünnepi hangversenyt ad 2019. november 9-én, 18 órai kezdettel a balatonfüredi evangélikus templomban (Bajcsy-Zs. u. 15.)
Közreműködnek: Bíró Bernadett - zongora, Riczinger Ádám és Gabnai Sándor - gitár
Vezényel: Szűcsné Sallai Margit karnagy
Hangversenyünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Evangelische Gottesdienste

Evangelische Gottesdienste in deutscher Sprache jeden Sommer-Dienstag um 18 Uhr.

Herzliche Einladung allen Einheimischen und Gästen, die Deutsch sprechen, verstehen oder lernen.

Evangelische Kirche
Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.