Background Image

Hirdetés - 2018.10.23

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat!”

 

Róm.12,21

 

Alkalmaink:

             Október 21. – Vasárnap – Szentháromság utáni 21. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden – bár eredetileg azt terveztük, hogy ezen az istentiszteleten mutatjuk be a gyülekezetnek az idei évi konfirmandusainkat, de elfoglaltságaik miatt ezt elnapoltuk a jövő vasárnapra.
 • Istentiszteletünkkel párhuzamos gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 15 órai indulással katolikus testvéreink invitálnak minket a hagyományos Tamás-hegyi zarándoklatukra: kb. 15.30-kor ökumenikus keretek között imádságra és áhítatra kerül sor. Rossz idő esetén a zarándoklat végállomása a templomunk.

             Október 22. – Hétfő:

 • Munkaszüneti és iskolai szüneti nap.

             Október 23. – Kedd – Nemzeti ünnep:

 • 11 órakor ünnepi megemlékezés a Kovászna parkban – eső esetén a pirostemplomban. Ünnepi beszédet mond: Melocco Miklós szobrászművész.
 • 17 órai bibliaóránk elmarad, mivel 17.30-tól fáklyás felvonulás indul jó idő esetén a templomunktól a köztemetőig, ahol ökumenikus imádságra kerül sor.

             Október 25. – Csütörtök:

 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             Október 26. – Péntek:

 • 9 órakor Mama-baba Kör a Rendelőintézetben.
 • 9 órától a Református Általános Iskola Kálvin termében országos zsoltáréneklő verseny lesz, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket!
 • 16 órakor konfirmációs óra a templomban.
 • 17 órakor ifióra a templomban.

             Október 27. – Szombat:

 • elkezdődik az iskolai őszi szünet.
 • 10 órától templomtakarításra hívjuk testvéreinket.
 • 10.30-kor Kemeneshőgyészben beiktatásra kerül Pablényi Edina lelkésznő a Kemeneshőgyész-Magyargencsi Társult Evangélikus Egyházközségbe parókus lelkésznek.
 • 16 órakor Tihanyban, az apátságban orgonakoncert lesz debreceni református orgonaművészek szolgálatával.

             Október 28. – Vasárnap – Szentháromság utáni 22. vasárnap -                 Bibliavasárnap:

 • Ne feledjék el a testvérek az óraátállítást e hajnalban a téli időszámításra! Ezzel együtt elkezdődik a téli menetrend az istentiszteleti szolgálati beosztásunkban is.
 • Perselypénzünk a bibliaterjesztés céljait szolgálja offertóriumként.
 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • 11 órakor istentisztelet Balatonakaliban.

             Október 30. -  Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben.

             Október 31. -  Szerda – Reformáció ünnepe:

 • 15 órakor úrvacsorás istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 17 órakor közös protestáns istentiszteletet tartunk a református fehértemplomban, ahol Gabnai Sándor lelkészünk tartja az igehirdetés szolgálatát. Az új református lelkipásztorral egyeztetve ezen ünnepi alkalmainkat felváltva tartanánk egymás templomában a vendéglelkész szolgálatával.

             November 1. – Csütörtök:

 • Az ünnep miatt énekkarunk próbája elmarad.

             November 2. – Péntek – Halottak napján:

 • Az ünnep miatt a Mama-baba Kör elmarad.
 • A konfirmációs óra az ünnep és az őszi szünet miatt elmarad.
 • 16 órakor ökumenikus halottak napi megemlékezés a köztemetőben.
 • 17 órakor ifióra a templomban.

             November 4. – Vasárnap – Szentháromság utáni 23. vasárnap:

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • 10.04-kor a Kossuth Rádió evangélikus istentiszteletet közvetít Győrből, az Öregtemplomból. Igét hirdet: Csorba János igazgató lelkész.
 • 11 órakor istentisztelet Felsődörgicsén.

                        

Kazuáliák:

 • Az elmúlt héten megkereszteltük Maxim Vass-Ditmar kistestvérünket.

További egyéb hirdetések:

 • Takarító csoportjainkba szívesen fogadunk új jelentkezőket, illetve akár önálló csoportot is alkotunk a jelentkezőkből. Kérem, hogy Móroczné Polgár Katalin presbiterünket keressék a részletek ügyében. Istentiszteletünk végén a takarítócsoportok maradjanak egy kis időre egy megbeszélés erejéig. Köszönöm!
 • Hálás vagyok, hogy szabadságom alatt lelkésztestvéreim olyan lelkesen és áldott módon helyettesítettek. Köszönöm nekik!
 • Megjelent az Evangélikus Élet legfrissebb száma – a kijáratnál az iratterjesztésben kapható.
 • Tájékoztatom testvéreimet alapítványunk új elnökeként, hálásan köszönve Ábrahámné Dr. Szollár Gyöngyi hathatós segítségét, hogy az alapítványunkkal szembeni APEH-”büntetés” – miszerint a hivatal kizárt minket az 1 %-os adó felajánlásának elfogadásából – lejárt. Mostantól kezdve alapítványunk újra jogosult az SZJA 1 %-a felajánlásának elfogadására; kérjük is, hogy majd adózó testvérünk a lehetőségeihez mérten az adója 1 %-át alapítványunk számára ajánlja fel. Köszönettel fogadunk minden további támogatást alapítványunk javára (bankszámlaszámunk: 17600138-00621331-00200004).