Background Image

Hirdetés - 2019.08.25.

„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR,

az a nép, amelyet örökségül választott.” (Zsolt.33,12)

 

Alkalmaink:

            Augusztus 25. – Szentháromság utáni 10. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • 11 órakor istentisztelet Alsóődörgicsén.
 • 14 órakor istentisztelet Balatonakaliban.

            Augusztus 26. – Hétfő:

 • E napon veszi kezdetét az egyházkerületi munkaévkezdő lelkészkonferencia Pápán, amelyen lelkészünk részt vesz; így szerdáig csak telefonon lesz elérhető.

            Augusztus 27. – Kedd:

 • A lelkészkonferencia ellenére lelkészünk természetesen hazajön, és megtartja 17 órakor a bibliaórát a gyülekezeti teremben – folytatjuk Márk evangéliumának elemzését.

            Augusztus 29. – Csütörtök:

 • 19 órakor „A jövő mesterei” címmel városi szervezésben fuvolakoncertre kerül sor templomunkban – Bálint János világhírű fuvolaművész és fiatal kurzustanítványai szolgálatával.
 • Ugyancsak augusztus 29-én 20 órai kezdettel az alsódörgicsei templomunkban ad koncertet a müncheni Bach-kamarakórus és zenekar, mégpedig a „Klasszaparton” programsorozat keretei között. A koncertlátogatás a fesztivál honlapján előzetes regisztrációhoz kötött.

            Augusztus 30. – Péntek:

 • 16 órakor külső helyszínen esketjük Hirschler Dániel evangélikus és Lakatos Viktória római katolikus testvéreinket.
 • 17 órakor szokásos ifióránk a gyülekezeti teremben.

            Augusztus 31. – Szombat:

 • 16 órakor áldjuk meg Mucsi Tamás Károly római katolikus és Péringer Anita evangélikus testvéreink házasságát a füredi templomunkban.

            Szeptember 1. – Szentháromság utáni 11. vasárnap:

 • 9 órakor úrvacsorás tanévnyitó istentisztelet Balatonfüreden, amelyre szeretettel várjuk hittanos gyermekeinket és családtagjaikat!
 • 11 órakor istentisztelet Felsődörgicsén.
 • Istentiszteleteink perselye továbbítandó országos egyházi ifjúsági offertórium.
 • 15 órakor hetednapi ádventista esküvői szertartásra adjuk oda örömmel füredi templomunkat.

            Szeptember 2. – hétfő:

 • Elkezdődik az oktatási intézményekben a tanév. Kérem, figyeljék meg a gyermekek és a szülők a hittanos órarendi beosztást is mind az óvodákban, mind az általános iskolákban, mind pedig a gimnáziumban.
 • A szokásos hó első hétfői, a Szociális Alapközpontban tartandó áhítatunk épp a tanévnyitó ünnepekkel való egybeesése miatt kivételesen elmarad.

            Szeptember 3. – Kedd:

 • 16 órakor istentisztelet a Szívkórházban.
 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben – Márk evangéliumának elemzésével.
 • 18 órakor énekkari próba lesz a gyülekezeti teremben.

            Szeptember 4. – Szerda:

 • 9 órakor lelkészi munkaközösségi ülés (lmk) kezdődik Homokbödögén, amelyen mind Szabó Vilmos Béla nyugalmazott esperes úr, mind lelkészünk előadó lesz – így ezen a napon lelkészeink csak telefonon lesznek elérhetőek.

            Szeptember 5. – Csütörtök:

 • 17 órakor újra indul az idei munkaévben is a Bibliai Szabadegyetem, amelynek ezen napi előadástémája a Zsoltárok könyve lesz, az előadó pedig Ócsai Tamás.

            Szeptember 6. – Péntek:

 • 17 órakor ifióra a gyülekezeti teremben.

            Szeptember 7. – Szombat:

 • 9,30-as találkozással a füredi kikötőnél; valamint 10 órai indulással ökumenikus hajós istentiszteletet tartunk a Szent Miklós hajó fedélzetén. Gyülekezetünk 50 fővel vehet részt az alkalmon, így még a kijáratnál kihelyezett íven lehet feliratkozni. Köszönöm, hogyha a már jelentkezők a következő hetekben odaadják lelkészünknek a 2.000. Ft-os belépőjegyet.

            Szeptember 8. – Szentháromság utáni 12. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • Istentiszteletünkkel párhuzamosan elkezdjük ismét a gyermekistentiszteletek tartását az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor istentisztelet Balatonakaliban.
 • 15 órakor istentisztelet Kisdörgicsén – ez az év itteni utolsó istentisztelete.

        

További programjaink:

 • 2019. szeptember 29-én, vasárnap tartja egyházkerületünk az immár hagyományos artikuláris napját – idén erre Nemeskéren kerül sor. Egy feliratkozó ívet kihelyeztem, hogy kellő jelentkezés esetén akár közösen is odakirándulva „zarándokoljunk el” hazánk ezen különleges evangélikus fatemplomába és az ottani egyházkerületi rendezvényre.
 • 2019. szeptember 14-én 15 órakor hagyományosan megrendezésre kerül a hazánkért való ökumenikus ima-istentisztelet a tihanyi apátsági templomban.
 • 2019. október 12-én lesz a Budapest Deák-téri evangélikus templomban és gimnáziumban az országos evangélizáció. A plakátot kihelyeztem és szórólapokat is tettem ki.
 • Az énekkar, a mama-baba kör és az imaközösség időpontjai jelenleg alakulnak, így azokat később tudjuk majd hirdetni.
 • Pénzügyek:
 • Köszönjük, hogy testvéreink rendezik egyházfenntartói járulékukat pénztárosainknak vagy csekken befizetve; illetve átutalással vagy havi megbízással (11748069-20011930).
 • Alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra történő átutalással.
 • Kihelyeztem gyülekezetünk Füreden élő híveinek listáját utca szerint. Hálás vagyok, hogy testvéreim a környékbeli utcák névsorát elvinnék magukkal egy-egy csekkel, és azzal felkeresnék az ott élő testvéreket, buzdítva őket az egyházfenntartói járulékuk befizetésére. Akik ezt már idén rendezték, nekik pedig hálásan köszönjük áldozatkészségüket.

Kazuáliák:

 • Hétfőn a balatonfüredi templomunkban megeskettük Mühl Nándor evangélikus és Horváth Margit római katolikus testvéreinket a jubileumi aranylakodalmukon.
 • Pénteken megkereszteltük Csomai Lilla felnőtt testvérünket.
 • Szombaton magyar – német kétnyelvű és ökumenikus szertartás keretében megáldottuk Meik Söhn római katolikus és Orschel Krisztina evangélikus testvéreink házasságát.

Egyéb:

 • A hévízi német lelkészi szolgálattól ajándékba kaptunk rengeteg német női és férfi ruhát és cipőt. Augusztusban vasárnaponként ezért karitatív bazárt tartunk. Nézzék meg bátran a kapott holmikat, és ha találnak köztük maguknak vagy szeretteiknek megfelelőt, akkor azt bátran vigyék haza. Kihelyeztem egy perselyt is - mindenki amennyit szán az elvitt ruháért, azt kérem, tegye be ebbe a perselybe. Így egyházközségünk karitatív célokra használható pénzalapját is gazdagítják adományukkal.
 • Megjelent az Evangélikus Élet legfrissebb száma, amely a kijáratunknál lévő iratterjesztésben megvásárolható.
 • Nagyon hálás vagyok munkatársaimnak, akik az elmúlt héten gyönyörűen és profin kifestették az ifitermet!