Background Image

Hirdetés - 2019.10.06.

„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét,

és evangélium által napvilágra hozta az elmúlhatatlan életet.”

2.Tim.1,10

 

Alkalmaink:

             Október 6. – Szentháromság utáni 16. vasárnap

                               ( Aradi Vértanúk Emléknapja + Aratási és szüreti hálaadás)

 • 9 órakor aratási és szüreti hálaadó úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • Ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 11 órakor aratási hálaadó istentisztelet Felsődörgicsén.
 • Köszönjük mind a füredi, mind a dörgicsei az oltárra hozott megáldandó terményeket!
 • 14,30 órai kezdettel indul útnak a Tamás-hegyi ökumenikus zarándoklat a piros templomtól, majd fenn a keresztnél áhítatok lesznek, végül a Kormos Csárdában közös agapéval zárul az alkalom. Természetesen a keresztnél is lehet csatlakozni. Aznap estétől a kereszt új kivilágításban is kap.

                         Október 7. – Hétfő:

 • 8 órakor evangélikus áhítat a református általános iskolában.
 • 10 órakor áhítat a Szociális Alapközpontban.
 • 12 órakor lesz az Aradi Vértanúk parkjában az ünnepi megemlékezés. Ünnepi beszédet mond Tremmer Bernadett hittestvérünk, az Eötvös iskola igazgatója.

             Október 8. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben – Márk evangéliumának továbbelemzésével.

             Október 10. – Csütörtök:

 • 17 órakor Bibliai Szabadegyetem a Szociális Alapközpont emeleti termében, amelynek ezen napi előadástémája a Prédikátor könyve lesz, az előadó pedig Csizmadia Róbert.
 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             Október 11. – Péntek:

 • 16 órakor konfirmációs óra az ifiteremben.
 • 17 órakor ifióránk a gyülekezeti teremben.

             Október 12. – Szombat:

 • 9,30-tól lesz a Budapest Deák-téri evangélikus templomban és gimnáziumban az országos evangélizáció „Kétség és bizonyosság” mottóval.

             Október 13. – Szentháromság utáni 17. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • Ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • Istentiszteletünk után szokásos szeretetvendégségünkre kerül sor – köszönjük előre is az előkészületeket és a hozandó finom süteményeket.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor istentisztelet Balatonakaliban.
 • 17 órától Pápán lesz a református ótemplomban ökumenikus missziói napi istentisztelet Steinbach József püspök igehirdető szolgálatával.
 • Természetesen ezen a napon buzdítunk az önkormányzati választásokon való aktív részvételre.

             Október 14. – Hétfő:

 • Lelkészünk e naptól szabadságon lesz péntekig. Az ezen időszakra eső helyettesítő szolgálatot Szabó Vilmos Béla nyugalmazott esperes úr látja el.

             Október 15. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra, amelyet Riczinger József nyugalmazott lelkész úr tart az aznapi útmutatóbeli igékről.

             Október 17. – Csütörtök:

 • 17 órakor a Szociális Alapközpontban Fenyvesi Péter Pál Ezékiel könyvéről szóló előadásával Bibliai Szabadegyetem.
 • 17 órától Dörgicsén a faluházban Népdal- és múltidéző beszélgetőkör alakul és tartja foglalkozásait kéthetenkénti folytatással.
 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             Október 18. – Péntek:

 • 9 órától Mama-baba Kör a Rendelőintézet új első emeleti védőnői klubszobában.
 • 16 órakor konfirmációs óra az ifiteremben.
 • 17 órakor ifióra a gyülekezeti teremben.

             Október 19. – Szombat:

 • 14.30-kor lesz a hagyományos Szüreti Napok nyitórendezvénye a Szent István téren, az ilyenkor szokásos ökumenikus áhítattal és áldással.

             Október 20. – Szentháromság utáni 18. vasárnap:

 • 9 órakor családi istentisztelet tartunk Balatonfüreden: ezen alkalom során bemutatkoznak idei konfirmandusaink, valamint ifjúságunk a „Szeretetre vágyó süni” bábjátékot adja elő.
 • Aznap nincs gyermekistentisztelet – ifjainkat is a főistentiszteletre várjuk.
 • 10 órakor kereszteljük meg füredi templomunkban Személyi-Gál Zsombor kistestvérünket.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 17 órától a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz a hagyományos országos reformációs gálaest gazdag kulturális programmal – jegyigénylés a lelkészi hivatalon keresztül.

                       

További őszi programjaink:

 • 2019. október 22-én, kedden tartjuk soron következő presbiteri ülésünket a bibliaórához kapcsolódóan a gyülekezeti teremben.
 • 2019. október 23-án templomunktól indul 17,30-kor a fáklyás felvonulás a köztemetőbe, ahol ökumenikus áhítatra kerül sor.
 • 2019. október 25-én a budapesti Papp László Arénában az Ez az a nap! Program keretében a világhírű evangelizátor, Nick Vujicic lesz a vendég.
 • 2019. október 27-én, parókiánk felszentelésének 10. évfordulóján az aznapi megemlékező istentiszteleteink igehirdetője Dr. Szabó Lajos nyugalmazott teológiai rektor lesz.
 • Aznap 15.30-kor beszélgetőkör is lesz a gyülekezeti teremben.
 • 2019. október 31-i csütörtöki 17 órai füredi reformáció ünnepi alkalmunkon Bátki Dávid Géza református lelkész szolgál.
 • 2019. november 9-én, szombaton 18 órakor 15 éves énekkarunk ünnepi koncertet tart a templomszentelési jubileum tiszteletére.
 • 2019. november 10-én, vasárnap 9 órakor tartjuk ünnepi megemlékező, valamint orgona- és oltárterítő szentelő istentiszteletünket a füredi templomunk felszentelésének 20. évfordulóján. Igehirdetőnk: D. Szebik Imre püspök úr lesz.
 • 2019. november 16-án, szombaton 10 órától egyházmegyei missziós nap lesz Veszprémben, az evangélikus óvodában.
 • Pénzügyek:
 • Hálásak vagyunk egyházfenntartói járulékuk befizetéséért az egyházközségi 11748069-20011930 számú számlaszámra, illetve alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra történő átutalással.

Kazuáliák:

 • Szombaton megeskettük Czeczei Zsolt római katolikus és Huber Ágnes evangélikus testvéreinket.
 • Szombaton megeskettük füredi templomunkban Csige András és Tóth Katalin evangélikus testvéreinket.

Egyéb:

 • Ha testvéreimnek a 20 évvel ezelőtt templomszentelésünkről bármilyen fotóanyaga, képei, dokumentumai, újságjai, kivágott cikkei vannak birtokában, akkor hálásak lennénk, hogyha azt rendelkezésünkre bocsátanák, hogy azokat egy kis mini-kiállításban megtekinthető közkinccsé tehessük.
 • Lelkészünk köszöni Kósa Gergely lelkész úrnak a múlt vasárnapi itthoni istentiszteleteink megtartását!
 • Megjelent és kapható az Evangélikus Élet legfrissebb száma.