Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Íme, most van a kegyelem ideje! Íme, most van az üdvösség napja!

2.Kor.6,2.b

 

Alkalmaink:

             November 11. – Vasárnap – Ítélet vasárnapja:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden – ezen istentiszteleten emlékezünk meg az I. világháború lezárásának 100., és Luther Márton születésének 535. évfordulójáról.
 • Istentiszteletünkkel párhuzamos gyermekistentiszteletet is tartunk az ifiteremben.
 • Istentiszteletünk után közvetlenül hagyományosan szeretetvendégséget tartunk. Köszönöm az előkészületeket és a hozott süteményeket!
 • 9 órai kezdettel a pirostemplom ünnepli a plébánia fennállásának 100. évfordulóját Márfi Gyula érsek úr szolgálatával, amelyen Riczinger József nyugalmazott lelkész úr képvisel minket az alkalmon és tolmácsolja gyülekezetünk áldáskívánását.
 • Istentiszteletünk és szeretetvendégségünk után azon testvéreinket, akinek van ideje és kedve, hívjuk az első világháborús emlékhelyhez a fehértemplom előtt lévő térre, ahol főhajtásra kerül sor a református testvéreinkkel együtt.
 • 17 órakor az arácsi népházba hívogat minket az ottani Arácsért Alapítvány, mégpedig Márton-napi újborkostolóra.
 • Gondoljunk szeretettel fiataljainkra, akik a mai napon jönnek haza az EKE-s hétvégéjükből, hogy áldott csendeshétvégéről számolhassanak majd be.

             November 12. – Hétfő:

 • 9 órakor építészeti szakmai nap kezdődik a Zsidó Kiválóságok Házában, amely városunk településfejlesztési és -rendezési törekvéseit hivatott bemutatni. A résztvevők délután bejárják a felsővárosi részt, többek között 15 órakor meglátogatják építészeti értékként a templomunkat is.

             November 13. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben.

             November 15. – Péntek:

 • 9 órakor Mama-baba Kör a Rendelőintézetben.
 • 16 órakor konfirmációs óra a templomban.
 • 17 órakor ifióra a templomban.

             November 17. – Szombat:

 • 9 órától egyházmegyei missziói nap lesz Marcaltőn, az ottani evangélikus általános iskolában és a kultúrházban, amelyre szeretettel várják gyülekezetünk tagjait is. Információk a plakáton és az elvihető hirdetések melletti szórólapon.
 • Az ezen napra szervezett regionális örökbefogadó találkozó tavaszra lett átnapolva.

             November 18. – Vasárnap – Reménység vasárnapja:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.

             November 23-24. – Péntek-Szombat:

 • Megalakul a XI. Zsinatunk a következő 6 éves ciklusra, amelynek lelkészünk is tagja – így ezen napokon lelkészünk Budapesten tartózkodik az országos egyházi központban, ezért telefonon lehet majd csak elérni.

             November 24. – Szombat:

 • 10 órakor egyházmegyei közgyűlés lesz Pápán, amelyen gyülekezetünk delegáltjai is részt vesznek.

             November 25. – Vasárnap – Örökélet vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden – ezen istentiszteletet Eszter és Máté kisgyermekeinek megkeresztelésével Kósa Gergely lelkész úr tartja.
 • 11 órakor istentisztelet Balatonakaliban.

További alkalmak:    

             November 30. – Péntek:

 • 17 órakor városunk és a katolikus testvéreink hívnak minket a szokásos szabadtéri betlehem-állításra a pirostemplomhoz.
 • 18 órakor a Bem Emlékkórus ad jótékonysági ádventi koncertet a templomunkban.

             December 4. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóránk idejében ádventi áhítatot tartunk.

             December 5. – Szerda:

 • 9 órától gyülekezetünk ad otthont az egyházmegyei lelkészi munkaközösségi értekezletnek, az lmk-nak. Az alkalom úrvacsorás istentisztelettel kezdődik, amelyet Hamza Kinga Dalma ösküi lelkésznő végez. Hálásan köszönöm előre is, hogy erre az alkalomra asszonytestvéreim a szokásos finom süteményekkel lepik meg vendégeinket!

             December 8. – Szombat:

 • 10 órakor iktatják be ünnepi keretek között lelkészi hivatalába Bátki Dávid Géza lelkipásztort, a fehértemplom új lelkészét. Református testvéreink szeretettel várják gyülekezetünk minden tagját erre az ünnepi alkalomra.

További egyéb hirdetések:

 • Az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás képzésben és keresztféléves szervezésben is elindítja a lelkészképző szakát, amelyre lehet jelentkezni és felvételizni. Az erről szóló információs anyagot és a feltételi rendszert a plakátokra kihelyeztem.
 • Kérjük gyermekeinket és hittanosainkat, hogy akik szívesen szerepelnének a szokásos szentesti karácsonyi gyermek- és ifjúsági szolgálatban, a szándékukat jelezzék vagy lelkészünknek, vagy főállású hitoktatónknak, Reni néninek.

Kazuáliák:

 • Az elmúlt vasárnap megkereszteltük Czeglédi Hanna 8 éves gyermek testvérünket.

Püspöki körlevél:

Márton (316/317-397), Savaria (ma Szombathely) szülötte. Római katona, a későbbi Tours-i püspök, aki köpenyének felét adta a koldusnak, mely a mindene volt, hiszen a köpenye másik fele a Római Birodalom tulajdonát képezte. A legenda úgy folytatódik, hogy Jézus, amikor a feltámadás után dicsőségesen bevonul a mennyországba, az angyalok csodálkozva fogadják, mert egy viseltes római katonai köpeny felében látják viszont. Kérdőre vonják, mire Jézus így válaszol: Barátom, Márton adta nekem. November 11-én, Márton napon, lámpásokat gyújtunk, libát eszünk és megízleljük az új bort, a római katonából lett püspök életét övező legendákból született hagyományok szerint. Márton napján emlékezünk a reformátor Lutherre is, aki éppen az irgalmas püspökről kapta a nevét. Ez idő tájt veszi kezdetét a téli időszak, mely sok embertársunknak jelent a megszokottnál is nehezebb körülményeket, nagyobb kiszolgáltatottságot. Fűtetlen szobák, kevesebb mozgáslehetőség, a betegségek nagyobb kockázata okán idősek és fiatalok kerülnek nehéz helyzetbe. A társaink ők. Lehet a gyermeke iskolatársa, vagy a gyülekezetben ön előtt ülő, akár aki mindig szembe jön reggel az utcán. Vajon nekik van-e Mártonjuk? Van-e, aki rájuk mosolyog, megosztja velük, amit lehet, időt, figyelmet, ételt, italt, ruhát? Legyünk Mártonokká, legyünk egymás „Mártonaivá”. Ne menjünk el a probléma mellett. Figyeljünk arra, hogy hiányzik-e mellőlünk az istentiszteleten a padszomszédunk. Láttuk-e már ma a szomszédunkat? Vajon nem visel-e túl vékony talpú cipőt az iskolába igyekvő kisgyerek? Nem beteg? Hallottunk róla? Ki látta őt? Mire lenne szüksége? Jelezzünk szakembereknek, ha gondot tapasztalunk. Nézzük meg, van-e olyan gyülekezeti nem használt ingatlanunk, amit talán hasznosítani lehetne rászorulók számára, hajlékként, olyan helyként, ahol egy tál ételt kaphatnak, ahol elég ruhát, esetleg tüzelőt vehetnek magukhoz. A gyülekezet váljon jelző és befogadó hellyé, ahol figyelünk a környezetünkre és a környezetünkben élő emberekre. A szegénységbe, hajléktalanságba csúszott embertársaink nyomorúságukban is testvéreink, akik számára a mi odafordulásunk segíthet visszanyerni emberi méltóságukat, újraépíteni útjukat a közösségbe, a méltó életvitelhez. Ebben szolgálatban a Diakónia ott áll a gyülekezetek mellett: www.diakonet.hu, www.facebook.com/Evangélikus.Diakónia.Magyarország