Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön hatalommal.”

Ézs.40,3;10

 

Alkalmaink:

             December 16. – Vasárnap – Ádvent 3. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • Istentiszteletünkkel párhuzamos gyermekistentiszteletet is tartunk az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.

             December 18. – Kedd:

 • 7,45-kor evangélikus áhítat a református általános iskolában.
 • 17 órakor bibliaóránk idejében ádventi áhítatot tartunk.
 • 18 órakor a városi felnőttkórusok hangversenyére kerül sor a fehértemplomban – így többek között a mi evangélikus kórusunk szolgálatát is örömmel hallgathatjuk meg.

             December 19. – Szerda:

 • 9 órakor evangélikus ifjúságunk a református óvodában adja elő az ünnepi bizonyságtevő bábjátékát.
 • 11 órakor ugyanezt teszik a református iskolában.
 • 14 órakor pedig előadják bábjátékukat az Eötvösben.
 • 18 órakor lesz a hagyományos karácsonyi városi fogadás az Anna Grand Hotelben.

             December 20. – Csütörtök:

 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             December 21. – Péntek:

 • 9 órakor Mama-baba Kör a Rendelőintézetben.
 • 16 órától a konfirmációs és ifjúsági óráinkon a szentesti gyermekszolgálatot próbáljuk a templomban – várjuk rá a gyermekeket és a fiatalokat!

             December 23. – Vasárnap – Ádvent 4. vasárnap:

 • 8 órára kérem férfitestvéreim segítségét a templomi karácsonyfa beállításához.
 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden – ezen alkalmunk nyitó oltári szolgálatában ifjaink előadják bábjátékukat a gyülekezet közösségének is.
 • 10 órakor asszonytestvéreim segítségét kérem a templomi karácsonyfa feldíszítéséhez és a gyermekek számára szánt ajándékcsomagok összeállításához – becsomagolásához.
 • 11 órakor istentisztelet Balatonakaliban.

Ünnepi alkalmaink a karácsonyi ünnepkörben:

             December 24. – Hétfő – Szenteste:

 • 14 órakor istentisztelet Alsódörgicsén – az ottani gyermekek és a fiatalok szolgálatával.
 • 16 órakor istentisztelet Balatonfüreden – a gyermekek és fiatalok szolgálatával.

             December 25. – Kedd – Karácsony első ünnepe:

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden – kórusunk ünnepi szolgálatával.
 • 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 11 órakor a Duna TV evangélikus istentiszteletet közvetít a budavári evangélikus templomból. Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök.
 • 14 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonakaliban.
 • A szokásos keddi bibliaóra az ünnep miatt elmarad.

             December 26. – Szerda – Karácsony második ünnepe:

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden, amelyen Meretei Anikó lelkésznő végzi az igehirdetés és az úrvacsoráztatás szolgálatát, valamint ezen istentiszteleten örömünkre keresztelőre is sor kerül.
 • 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Pécselyen, a református templomban – amelyet Meretei Anikó lelkésznő tart.
 • 11 órakor evangélikus istentiszteletet közvetít a Kossuth Rádió a Budapest Deák-téri evangélikus templomból. Igét hirdet: ifj. Cselovszky Ferenc esperes, igazgató lelkész.

             December 27. – Csütörtök:

 • A szokásos énekkari próba a téli szünetben elmarad.

             December 28. – Péntek:

 • A téli szünet miatt a konfirmációs óra elmarad.
 • 17 órakor évzáró ifjúsági óra az ifiteremben.

             December 30. – Vasárnap – Az év utolsó vasárnapja:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden, amelyet Bogdányi Mária győri egyetemi lelkész végez és ezen istentisztelet keretében keresztel is.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.

             December 31. – Hétfő – Óév ünnepe:

 • 17 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • Istentiszteletünket követően fiataljaink közösen szilvesztereznek a gyülekezeti központunkban. Lehet még az ifjúságunkhoz csatlakozni.

             Január 1. – Kedd – Újév ünnepe:

 • 9 órakor csatlakozó úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 16 órakor istentisztelet a Szívkórházban.

             Január 6. – Vasárnap – Vízkereszt ünnepe:

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • 11 órakor istentisztelet Felsődörgicsén.

Kazuális szolgálatok:

 • Az elmúlt héten Budagyöngyén elbúcsúztatásra, valamint Celldömölkön eltemetésre került Dr. Kún Lászlóné, született Holéczy Zsuzsanna testvérünk, aki 90. életévében hunyt el.
 • Szomorúan hirdetjük, hogy elhunyt özv. Fülöp Józsefné, Herman Karolin 83. életévében. Temetésére a füredi köztemetőben kedden, december 18-án 13 órakor kerül sor. Köszönöm előre is, hogyha testvéreim segítséget nyújtanak énekükkel a temetési szolgálaton!

Egyéb:

 • Köszönöm presbitereinknek, hogy részt vettek a múlt heti presbiteri lelki napunkon! Remélem, mindenki lelki épülését szolgálta!
 • Nagy örömmel jelentem, hogy a múlt vasárnapi jótékonysági koncert bevétele 250.000. Ft. volt, amit a Szociális Alapközpont javára gyűjtöttünk.
 • Megjelent a bibliaolvasó útmutató, mind a hagyományos 490 Ft-os, mind a bővített 750 Ft-os áron – kapható az iratterjesztésben.
 • Megjelent az Evangélikus Élet legfrissebb – ünnepi – száma. A kijáratnál lévő iratterjesztésben kapható.
 • Kihelyeztem egy gyűjtőtálkát a hirdetések mellé, amelybe szeretettel várjuk azon adományaikat, amelynek segítségével a gyermekeink számára vásárolunk és készítünk karácsonyi ajándékot.
 • Tekintsék meg a „Kezek evangéliuma” című sajátos protestáns stációsorozatot, amely a templomunk oltár előtti széksorain látható.
 • Ajánlom figyelmükbe, megvásárlásra, fogyasztásra, vagy akár továbbajándékozásra is azt a palack bort, amely egyházközségünk címkéjével ellátott soproni kékfrankos. Az egyházközségünk javára felajánlott szimbolikus ára: 2.000. Ft.
 • Szórólapokon kihelyeztem a 2019-es ökumenikus imahét tervezett menetrendjét és beosztását is.

Egyházfenntartás:

 • Közeledik az év vége, ezért kérjük, hogy aki még nem rendezte egyházfenntartói járulékát, közismertebb nevén az egyházadóját, legyen kedves azt befizetni pénztárosainknak vagy a kijáratnál elhelyezett csekken; illetve átutalással vagy állandó havi megbízással a 11748069-20011930 bankszámlaszámra.
 • Alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra történő átutalással.
 • Hálásan köszönjük!

Az ökumenikus imahét várható programja:

             Január 14. – Hétfő:

 • 17 órakor Tihanyban, az apátsági templomban.

Igehirdető: Bátki Dávid Géza református lelkipásztor.

             Január 15. – Kedd:

 • 17 órakor Balatonfüreden, a piros templomban.

Igehirdető: Gabnai Sándor evangélikus lelkész.

             Január 16. – Szerda:

 • 17 órakor Balatonfüreden, a fehértemplomban.

Igehirdető: Dasek Viktor római katolikus plébános.

             Január 17. – Csütörtök:

 • 17 órakor Balatonarácson, a református templomban.

Igehirdető: Korzenszky Richárd OSB bencés szerzetes, nyugalmazott perjel.

             Január 18. – Péntek:

 • 17 órakor Balatonfüreden, az evangélikus templomunkban, kórusunk és a többi egyházi kórus tagjainak szolgálatával.
 • Igehirdető: Gergely Gellért OSB bencés szerzetes, megbízott tihanyi plébánoshelyettes és aszófői plébános.

             Január 18. – Szombat:

 • 17 órakor úrvacsorás alkalomként Balatonfüreden, az evangélikus templomunkban.

Igehirdető: Császár Attila református esperes, balatonarácsi lelkipásztor.

Az ökumenikus imahét várható programja:

             Január 14. – Hétfő:

 • 17 órakor Tihanyban, az apátsági templomban.

Igehirdető: Bátki Dávid Géza református lelkipásztor.

             Január 15. – Kedd:

 • 17 órakor Balatonfüreden, a piros templomban.

Igehirdető: Gabnai Sándor evangélikus lelkész.

             Január 16. – Szerda:

 • 17 órakor Balatonfüreden, a fehértemplomban.

Igehirdető: Dasek Viktor római katolikus plébános.

             Január 17. – Csütörtök:

 • 17 órakor Balatonarácson, a református templomban.

Igehirdető: Korzenszky Richárd OSB bencés szerzetes, nyugalmazott perjel.

             Január 18. – Péntek:

 • 17 órakor Balatonfüreden, az evangélikus templomunkban, kórusunk és a többi egyházi kórus tagjainak szolgálatával.
 • Igehirdető: Gergely Gellért OSB bencés szerzetes, megbízott tihanyi plébánoshelyettes és aszófői plébános.

             Január 18. – Szombat:

 • 17 órakor úrvacsorás alkalomként Balatonfüreden, az evangélikus templomunkban.

Igehirdető: Császár Attila református esperes, balatonarácsi lelkipásztor.