Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete.”

Tit.3,4

 

Alkalmaink:

             December 26. – Szerda – Karácsony második ünnepe:

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden, amelyen Meretei Anikó lelkésznő végzi az igehirdetés és az úrvacsoráztatás szolgálatát, valamint ezen istentiszteleten örömünkre keresztelőre is sor kerül – megkereszteljük Tell András kistestvérünket.
 • Ezen istentiszteleten emlékezik meg egy testvérünk édesapjának, Kovács Gyulának halálának a 20. évfordulójáról.
 • 10.30-kor a balatonakali templomunkat a református testvéreink részére adjuk oda istentiszteletet tartani.
 • 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Pécselyen, a református templomban – amelyet Meretei Anikó lelkésznő tart.
 • 11 órakor evangélikus istentiszteletet közvetít a Kossuth Rádió a Budapest Deák-téri evangélikus templomból. Igét hirdet: ifj. Cselovszky Ferenc esperes, igazgató lelkész.
 • 13.30-kor a felsődörgicsei templomunkat a református testvéreink részére adjuk oda istentiszteletet tartani.

             December 27. – Csütörtök:

 • A szokásos énekkari próba a téli szünetben elmarad.

             December 28. – Péntek:

 • A téli szünet miatt a délelőtti rendelőintézeti Mama-Baba Körünk és az ifitermi konfirmációs óra elmarad.
 • 17 órakor évzáró ifjúsági óra az ifiteremben.

             December 30. – Vasárnap – Az év utolsó vasárnapja:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden, amelyet Bogdányi Mária győri egyetemi lelkész végez, és ezen istentisztelet keretében a lelkésznő megkereszteli Steger Benjamin Kevin kistestvérünket.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.

             December 31. – Hétfő – Óév ünnepe:

 • 17 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • Az óévi istentiszteletünket követően fiataljaink közösen szilvesztereznek a gyülekezeti központunkban. Lehet még az ifjúságunkhoz csatlakozni.

             Január 1. – Kedd – Újév ünnepe:

 • 9 órakor csatlakozó úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 16 órakor istentisztelet a Szívkórházban.

             Január 3. – Csütörtök:

 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             Január 4. – Péntek:

 • 9 órakor Mama-Baba Kör a Rendelőintézetben.
 • 16 órakor konfirmációs óra az ifiteremben.
 • 17 órakor ifióra az ifiteremben.

             Január 5. – Szombat:

 • 10 órakor kezdődik a Szabadidőközpontban a 2019-es kétnapos esküvő-kiállítás, amelynek nyitóalkalmán áhítattal szolgálhatunk, illetve azt követően lelkészünk tart előadást a színpadon „Szeretnék egyházi szertartású esküvőt, de hogyan?” címmel.

             Január 6. – Vasárnap – Vízkereszt ünnepe:

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • 11 órakor istentisztelet Felsődörgicsén.

Egyéb:

 • Megjelent a bibliaolvasó útmutató, mind a hagyományos 490 Ft-os, mind a bővített 750 Ft-os áron; illetve megérkezett a 2019-es Evangélikus Naptár – Kalendárium, ami pedig 850 Ft-ért kapható az iratterjesztésben.
 • Külön szórólapokon kihelyeztem a 2019-es ökumenikus imahét tervezett menetrendjét és beosztását is.
 • Germeringi testvérgyülekezetünkből kapott hír alapján a 14-24 év közötti fiataljainknak szeretettel jelzem, hogy április 18-23. között lesz egy müncheni nemzetközi találkozó, amelyre szeretettel várnak tőlünk is érdeklődő résztevőket. A találkozó költsége 120 euró. Angol nyelvű ismertető plakátot kihelyeztem a faliújságra.

Egyházfenntartás:

 • Közeledik az év vége, ezért kérjük, hogy aki még nem rendezte egyházfenntartói járulékát, közismertebb nevén az egyházadóját, legyen kedves azt befizetni pénztárosainknak vagy a kijáratnál elhelyezett csekken; illetve átutalással vagy állandó havi megbízással a 11748069-20011930 bankszámlaszámra.
 • Alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra történő átutalással.
 • Hálásan köszönjük!

Az ökumenikus imahét várható programja:

             Január 14. – Hétfő:

 • 17 órakor Tihanyban, az apátsági templomban.

Igehirdető: Bátki Dávid Géza református lelkipásztor.

             Január 15. – Kedd:

 • 17 órakor Balatonfüreden, a piros templomban.

Igehirdető: Gabnai Sándor evangélikus lelkész.

             Január 16. – Szerda:

 • 17 órakor Balatonfüreden, a fehértemplomban.

Igehirdető: Dasek Viktor római katolikus plébános.

             Január 17. – Csütörtök:

 • 17 órakor Balatonarácson, a református templomban.

Igehirdető: Korzenszky Richárd OSB bencés szerzetes, nyugalmazott perjel.

             Január 18. – Péntek:

 • 17 órakor Balatonfüreden, az evangélikus templomunkban, kórusunk és a többi egyházi kórus tagjainak szolgálatával.
 • Igehirdető: Gergely Gellért OSB bencés szerzetes, megbízott tihanyi plébánoshelyettes és aszófői plébános.

             Január 18. – Szombat:

 • 17 órakor úrvacsorás alkalomként Balatonfüreden, az evangélikus templomunkban.

Igehirdető: Császár Attila református esperes, balatonarácsi lelkipásztor.

Az ökumenikus imahét várható programja:

             Január 14. – Hétfő:

 • 17 órakor Tihanyban, az apátsági templomban.

Igehirdető: Bátki Dávid Géza református lelkipásztor.

             Január 15. – Kedd:

 • 17 órakor Balatonfüreden, a piros templomban.

Igehirdető: Gabnai Sándor evangélikus lelkész.

             Január 16. – Szerda:

 • 17 órakor Balatonfüreden, a fehértemplomban.

Igehirdető: Dasek Viktor római katolikus plébános.

             Január 17. – Csütörtök:

 • 17 órakor Balatonarácson, a református templomban.

Igehirdető: Korzenszky Richárd OSB bencés szerzetes, nyugalmazott perjel.

             Január 18. – Péntek:

 • 17 órakor Balatonfüreden, az evangélikus templomunkban, kórusunk és a többi egyházi kórus tagjainak szolgálatával.
 • Igehirdető: Gergely Gellért OSB bencés szerzetes, megbízott tihanyi plébánoshelyettes és aszófői plébános.

             Január 18. – Szombat:

 • 17 órakor úrvacsorás alkalomként Balatonfüreden, az evangélikus templomunkban.

Igehirdető: Császár Attila református esperes, balatonarácsi lelkipásztor.