Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen.”

Jn.3,14-15

 

Alkalmaink:

            Április 14. – Virágvasárnap:

 • 9 órai istentiszteletünk keretében ifjúságunk egy újabb bábjátékkal lep meg minket: köszönjük, hogy ezzel a húsvéti darabbal felkészültek fiataljaink – szolgálatukat a nyitó oltári liturgiai rész helyén mutatják be.
 • Szeretettel gondoljunk ifjainkra, akik amúgy ezt a szolgálatukat több más helyen is bemutatják bizonyságtételként.
 • Hagyományos gyermekistentiszteletünkre érkező fiataloknak is javasoljuk most kivételesen a bábjáték megtekintését.
 • Istentiszteletünket követően hagyományos agapénkra kerül sor, amelyre előre köszönöm a hozott finomságokat és az előkészületben való segítséget.
 • Ezen a vasárnapon 11 órától tévés istentisztelet-közvetítés lesz a Duna TV-n a soproni evangélikus templomból. Igét hirdet: Pelikán András ottani lelkészutódom.
 • 11 órai alsódörgicsei istentiszteletünkön aranykonfirmációs ünnepet tartunk az 50 évvel ezelőtt ott megkonfirmálkodott Sárffy Edit, Sebessy Ilona, Simon József, Simon Lajos, Simon Márta és Vászics József testvéreinkkel.
 • 14 órakor istentisztelet lesz Balatonakaliban.
 • Istentiszteleteink perselye szórványoffertórium – a perselyeink felett külön gyűjtésként adományozhatunk erre a célra.

            Április 16. – Kedd:

 • 17 órakor az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói (Riczinger Péter teológusunkkal együtt) adják elő Jézus passiótörténetét Balatonfüreden. Az igehirdetést Réz-Nagy Zoltán egyetemi lelkész végzi.
 • Az est bevétele egyben az idei szupplikációs gyűjtésünk is a hittudományi egyetem és a lelkészképzés javára.
 • Hálásan köszönöm, hogyha asszonytestvéreim finom süteményeikkel meglepik a teológusok 16.30-ra idehozva azt a gyülekezeti terembe.

                     Április 18. – Nagycsütörtök:

 • 16 órakor hetednapi ádventista testvéreink szervezésében tartott Biblikus Szabadegyetem előadássorozatának keretében Szilvási András tart előadást a Királyok két könyvéről a Szociális Alapközpontban.
 • 17 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.
 • 19.15-kor imaközösség a gyülekezeti teremben.

                     Április 19. – Nagypéntek:

 • 10,04-kor evangélikus istentisztelet közvetítés lesz Pilisről a Kossuth Rádióban. Igét hirdet: Dr. Fabiny Tamás püspök.
 • 15 órakor úrvacsorás istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 17 órakor úrvacsorás passiós istentisztelet Balatonfüreden.

            Április 20. – Nagyszombat:

 • 17 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.

                     Április 21. – Húsvét:

 • 5 órakor úrvacsorás hajnali istentisztelet Balatonfüreden.
 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden – ezen ünnepi istentiszteletünkön énekkarunk is szolgál.
 • 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonakaliban.

                     Április 22. – Húsvéthétfőn:

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Pécselyen, a református templomban.

            Április 23. – Kedd:

 • 17 órakor ismét bibliaórára várjuk testvéreinket Márk evangéliumának továbbelemzésével a gyülekezeti terembe.

            Április 25. – Csütörtök:

 • 16 órakor a hetednapi ádventista testvéreink szervezésében a Biblikus Szabadegyetem előadássorozat keretében a Szociális Alapközpontban Fenyvesi Péter Pál tart előadást a Krónikák könyveiről.
 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.
 • 19.15-kor imaközösség a gyülekezeti teremben.

            Április 26. – Péntek:

 • 13.30-kor lesz Veszprémben Korbély Balázs római katolikus és Sáringer Veronika római katolikus testvéreink esküvője ökumenikus áldással.
 • 16 órakor konfirmációs óra a gyülekezeti teremben.
 • 17 órakor ifióra a gyülekezeti teremben.

            Április 27. – Szombat:

 • 13.30-kor lesz Veszprémben Korbély Balázs római katolikus és Sáringer Veronika római katolikus testvéreink esküvője ökumenikus áldással.

            Április 28. – Húsvét utáni 1. (fehér-)vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • 9 órakor gyermekistentiszteletet az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor istentisztelet Balatonakaliban – ezen istentiszteletünket Szabó Vilmos Béla nyugalmazott esperes úr tartja.
 • 14 órakor köt házasságot alsódörgicsei templomunkban Pintenics Győző római katolikus és Bajusz Orsolya evangélikus testvérünk.

Egyéb:

 • Országos egyházunk, benne a Gyülekezeti és Missziói Osztály nyári táborairól kihelyeztem plakátokat a faliújságra.
 • Június 24-28 között tartjuk idei bejárós hittantáborunkat a református általános iskolában. Lehet már rá jelentkezni akár Csobó-Katona Renáta hittantanárunknál, akár lelkészünknél.
 • A templomunkban június 24-30 között tartandó orgonatáborba lehet még jelentkezni 2 fiatalunknak. Bővebb információkat a faliújságra kihelyezett plakáton olvashatnak.
 • Szeptember 7-én, szombaton ökumenikus hajós istentiszteletet tartunk. A belépőjegy 1.600. Ft. lesz. Gyülekezetünk 70 fővel vehet részt az alkalmon. A kijáratnál kihelyezett íven lehet feliratkozni.
 • Pénzügyek:
 • Köszönjük, hogy testvéreink rendezik egyházfenntartói járulékukat, vagy befizetve a pénztárosainknak vagy a kijáratnál elhelyezett csekken; illetve átutalással vagy állandó havi megbízással a 11748069-20011930 bankszámlaszámra.
 • Alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra történő átutalással.
 • „Evangélikus Templomért Balatonfüreden” Alapítványunk javára fel lehet már ajánlani a SZJA második 1%-át is, amelyet köszönettel tudunk fogadni a 18915648-1-19-es adószám feltüntetésével. A másik 1%-kal a 0035-ös technikai számon kérjük, támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyházat!

Egyházi szakképzések:

 • Ajánlom testvéreim figyelmébe egyházunk 3 többnapos gyülekezeti munkatársi szakképzését, amelyekről a külön szórólapokon kaphatnak részletes információkat.
 • Ezen szakképzések amúgy a következők:

- Evangelizációs és missziós munkatársak képzése Szeverényi János vezetésével – Piliscsabán (jelentkezés 2019. május 15.-ig).

- Országos presbiterképző tanfolyam Dr. Hafenscher Károly vezetésével – Révfülöpön (jelentkezés: 2019. május 20-ig).

- Szakirányú gyülekezeti munkatárs-képzés Gáncs Péter vezetésével – Budapest, Üllői úton, az országos irodában (jelentkezés 2019. május 20-ig).