Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.”

1.Pt.5,5

 

Alkalmaink:

             Szeptember 1. – Szentháromság utáni 11. vasárnap:

 • 9 órakor úrvacsorás tanévnyitó istentisztelet Balatonfüreden, amelyre szeretettel várjuk hittanos gyermekeinket és családtagjaikat!
 • 11 órakor istentisztelet Felsődörgicsén.
 • Istentiszteleteink perselye továbbítandó országos egyházi ifjúsági offertórium.
 • 15 órakor hetednapi ádventista esküvői szertartásra adjuk oda örömmel füredi templomunkat.

             Szeptember 2. – hétfő:

 • Elkezdődik az oktatási intézményekben a tanév. Kérem, figyeljék meg a gyermekek és a szülők a hittanos órarendi beosztást is mind az óvodákban, mind az általános iskolákban, mind pedig a gimnáziumban.
 • A szokásos hó első hétfői, a Szociális Alapközpontban tartandó áhítatunk épp a tanévnyitó ünnepekkel való egybeesése miatt kivételesen elmarad.

             Szeptember 3. – Kedd:

 • 16 órakor istentisztelet a Szívkórházban.
 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben – Márk evangéliumának elemzésével.
 • 18 órakor (kivételesen kedden) énekkari próba lesz a gyülekezeti teremben.

             Szeptember 4. – Szerda:

 • 9 órakor lelkészi munkaközösségi ülés (lmk) kezdődik Homokbödögén, amelyen mind Szabó Vilmos Béla nyugalmazott esperes úr, mind lelkészünk előadó lesz – így ezen a napon lelkészeink csak telefonon lesznek elérhetőek.

             Szeptember 5. – Csütörtök:

 • 15 órakor kísérjük utolsó földi útjára a balatonfüredi köztemetőben Jirkovszky Éva 63 éves korában elhunyt testvérünket.
 • 17 órakor újra indul az idei munkaévben is a Szociális Alapközpontban a Bibliai Szabadegyetem, amelynek ezen napi előadástémája a Zsoltárok könyve lesz, az előadó pedig Ócsai Tamás.

             Szeptember 6. – Péntek:

 • 17 órakor ifióra a gyülekezeti teremben.

             Szeptember 7. – Szombat:

 • 9,30-as találkozással a füredi kikötőnél; valamint 10 órai indulással ökumenikus hajós istentiszteletet tartunk a Szent Miklós hajó fedélzetén. Köszönöm, hogyha a már jelentkezők legkésőbb a beszálláskor odaadják lelkészünknek a 2.000. Ft-os belépőjegyet.

             Szeptember 8. – Szentháromság utáni 12. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • Istentiszteletünkkel párhuzamosan elkezdjük ismét a gyermekistentiszteletek tartását az ifiteremben.
 • Istentiszteletünk után hagyományos agapénkra kerül sor.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor istentisztelet Balatonakaliban.
 • 15 órakor istentisztelet Kisdörgicsén – ez az év itteni utolsó istentisztelete.

             Szeptember 10. – Kedd:

 • 11 órakor Deák Csongor és Deák Zsombor kistestvéreinket kereszteljük meg a felsődörgicsei templomunkban.
 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben – folytatjuk Márk evangéliumának elemzését.

             Szeptember 12. – Csütörtök:

 • 17 órakor Bibliai Szabadegyetem a Szociális Alapközpont emeleti termében, amelynek ezen napi előadástémája a Prédikátor könyve lesz, az előadó pedig Dr. Michelisz Richárd.

             Szeptember 13. – Péntek:

 • 17 órakor szokásos ifióránk a gyülekezeti teremben.

             Szeptember 14. – Szombat:

 • 10 órától egész napos rendezvényre hívogat mindenkit a hagyományos lakótelepi egészségnap.
 • 15 órakor hagyományosan megrendezésre kerül a hazánkért való ökumenikus ima-istentisztelet a tihanyi apátsági templomban.

             Szeptember 15. – Szentháromság utáni 13. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • Istentiszteletünkkel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet Alsóődörgicsén.
 • 14 órakor a balatonakali falunapon egyházi szolgálatunk lesz, mind emlékmű-szentelés, mind pedig a tanítólakás bemutatásával.

További programjaink:

 • 2019. szeptember 29-én, vasárnap tartja egyházkerületünk az immár hagyományos artikuláris napját – idén erre Nemeskéren kerül sor. A jelentkezni akarók, kérem, nekem szóljanak, hogy összeálljon az utazó delegációnk! A plakátot kihelyeztem, amely néhány program már olvasható.
 • Ugyancsak ezen a szeptember 29-i napon 18 órai kezdettel a balatonfüredi templomunkban egy, a koraszülöttekért tartandó jótékonysági hangversenyre kerül sor, amelyen a megalakulásuk jubileumát ünneplő Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete művészei szolgálnak.
 • 2019. október 12-én lesz a Budapest Deák-téri evangélikus templomban és gimnáziumban az országos evangélizáció. A plakátot kihelyeztem és szórólapokat is tettem ki.
 • A családi kör, az énekkari próba, a kisifi, a konfirmációs órák, a mama-baba kör és az imaközösség időpontjai jelenleg alakulnak, így azokat később tudjuk majd hirdetni.
 • Pénzügyek:
 • Köszönjük, hogy testvéreink rendezik egyházfenntartói járulékukat pénztárosainknak vagy csekken befizetve; illetve átutalással vagy havi megbízással (11748069-20011930).
 • Alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra történő átutalással.
 • Hálás vagyok, hogy testvéreim a saját környékbeli utcáik névsorát elvinnék magukkal egy-egy csekkel, és azzal felkeresnék az ott élő testvéreket, buzdítva őket az egyházfenntartói járulékuk befizetésére. Akik ezt már idén rendezték, nekik pedig hálásan köszönjük áldozatkészségüket.

Kazuáliák:

 • Csütörtökön megeskettük a füredi templomunkban Szabó Mátyás evangélikus és Agócs Alexandra római katolikus testvéreinket.
 • Pénteken külső helyszínen eskettük meg Hirschler Dániel evangélikus és Lakatos Viktória római katolikus testvéreinket.
 • Tegnap megáldottuk Mucsi Tamás Károly római katolikus és Péringer Anita evangélikus testvéreink házasságát a füredi templomunkban.

Egyéb:

 • Ajándékba kaptunk rengeteg német ruhát és cipőt, amiből vasárnaponként karitatív bazárt tartunk. Nézzék meg bátran a kapott holmikat, és ha találnak köztük maguknak vagy szeretteiknek megfelelőt, akkor azt bátran vigyék haza. Kihelyeztem egy perselyt is - mindenki amennyit szán az elvitt ruháért, azt kérem, tegye be ebbe a perselybe.
 • Nagyon hálás vagyok munkatársaimnak, akik az elmúlt időszakban gyönyörűen és profin kifestették az ifitermet!
 • A 7. osztályos gyermekeink számára jelzem, hogy lehet már jelentkezni az idei konfirmációs oktatásunkra.
 • Megjelent a Dunántúli Harangszó legfrissebb száma, amely a kijáratnál lévő iratterjesztésben kapható.