Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!”

Zsolt.103,2

 

Alkalmaink:

             Szeptember 22. – Szentháromság utáni 14. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • Ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 10 órakor a Vaszary Galériában kezdődik egy érdeklődésre számot adó program: „Székesfehérvár, a koronázó város, köszönti Balatonfüredet!” címmel; benne a Szent Korona és a koronázási jelvények másolatának kiállításával.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor istentisztelet Balatonakaliban.
 • Köszöntjük a Sartoris Segélyszolgálat munkatársait, akik a napokban Balatonfüreden töltekeztek és tartottak szakmai és lelki csendesnapokat. Szolgálatukra áldást kívánunk!

             Szeptember 24. – Kedd:

 • Az Idősek Klubja kérésére hirdetjük, hogy 9,30-tól nyílt napot tartanak a Szociális Alapközpontban, előadásokkal, egészségügyi szűrésekkel, egyéb programokkal.
 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben.

             Szeptember 26. – Csütörtök:

 • 17 órakor Bibliai Szabadegyetem a Szociális Alapközpont emeleti termében, amelynek ezen napi előadástémája az Énekek éneke lesz, az előadó pedig Szabó Attila.
 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             Szeptember 27. – Péntek:

 • Eredetileg erre a napra terveztük az első konfirmációs órát, de sajnos egy lelkészkollégának, a 64 éves korában elhunyt Zügn Tamás volt esperes - lelkész úrnak a temetése miatt azt el kell halasztanunk. E napon telefonon érhetnek el.
 • 17 órakor szokásos ifióránk a gyülekezeti teremben.

             Szeptember 28. – Szombat:

 • 15 órakor esketjük felsődörgicsei templomunkban Juhász Zoltán és Pimperl Krisztina római katolikus testvéreinket.

             Szeptember 29. – Szentháromság utáni 15. vasárnap:

 • Kisbusznyi delegációnkkal 7 órakor indulunk a templom parkolójából az egyházkerületi artikuláris napra Nemeskérre.
 • Köszönjük Kósa Gergely lelkész úrnak az itthoni 9 órai és 11 órai istentiszteleteink megtartását!
 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • Ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 18 órai kezdettel a balatonfüredi templomunkban egy, a koraszülöttekért tartandó jótékonysági hangversenyre kerül sor, amelyen a megalakulásuk jubileumát ünneplő Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete művészei szolgálnak.

             Október 1. – Kedd:

 • 16 órakor istentisztelet a Szívkórház mozitermében.
 • 17 órakor bibliaóránk idejében templomunkban Teremtés heti istentiszteletet tartunk ökumenikus meghirdetésben.
 • 18 órakor a „Reformáció hónapja” zenés nyitó-istentisztelete a Budapest Deák-téri evangélikus templomban. Igét hirdet Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke.

             Október 2. – Szerda:

 • 14 órától lmk Veszprémben.

             Október 3. – Csütörtök:

 • 17 órakor a Szociális Alapközpontban Kalocsai Tamás Ézsaiás könyvéről szóló előadásával Bibliai Szabadegyetem.
 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             Október 4. – Péntek:

 • 9 órától Mama-baba Kör a Rendelőintézet új első emeleti védőnői klubszobában.
 • 16 órakor elkezdjük a tanévi konfirmációs oktatást egy tájékoztató órával, amelyre szeretettel várjuk a legalább 7. osztályt elkezdett fiatalokat és egyik szülőjüket!
 • 17 órakor ifióra a gyülekezeti teremben.

             Október 5. – Szombat:

 • 10 órától Pápán, a gyülekezeti teremben esperes úr egyházmegyei gyülekezeti felügyelői tanácskozás felügyelő testvéreink részvételével.
 • 15 órakor külsős helyszínen esketjük meg Czeczei Zsolt római katolikus és Huber Ágnes evangélikus testvéreinket.

             Október 6. – Szentháromság utáni 16. vasárnap - Emléknap

 • 9 órakor aratási és szüreti hálaadó úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden. Köszönet a hozott terményekért!
 • Ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 11 órakor aratási hálaadó istentisztelet Felsődörgicsén.
 • 15 órai kezdettel Tamás-hegyi ökumenikus zarándoklat: a piros templomtól, majd áhítatokkal és agapéval.

                                              

További őszi programjaink:

 • 2019. október 12-én, szombaton lesz a Budapest Deák-téri evangélikus templomban és gimnáziumban az országos evangélizáció „Kétség és bizonyosság” mottóval.
 • 2019. október 13-án 17 órától Pápán lesz a református ótemplomban ökumenikus missziói napi istentisztelet, ugyancsak Steinbach József püspök igehirdető szolgálatával.
 • 2019. október 17-én, 17 órától Dörgicsén a faluházban Népdal- és múltidéző beszélgetőkör alakul és tartja foglalkozásait kéthetenkénti folytatással.
 • 2019. október 20-án, vasárnap családi istentisztelet tartunk a 9 órai füredi istentiszteletünkön: ezen bemutatkoznak idei konfirmandusaink, valamint ifjúságunk a „Szeretetre vágyó süni” bábjátékot adja elő.
 • Ugyancsak ezen a napon 17 órától a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban lesz a hagyományos országos reformációs gálaest gazdag kulturális programmal.
 • 2019. október 22-én, kedden tartjuk soron következő presbiteri ülésünket a bibliaórához kapcsolódóan a gyülekezeti teremben.
 • 2019. október 23-án templomunktól indul 17,30-kor a fáklyás felvonulás a köztemetőbe, ahol ökumenikus áhítatra kerül sor.
 • 2019. október 27-én, parókiánk felszentelésének 10. évfordulóján az aznapi megemlékező istentiszteleteink igehirdetője Dr. Szabó Lajos nyugalmazott teológiai rektor lesz.
 • 2019. október 31-i csütörtöki 17 órai füredi reformáció ünnepi alkalmunkon Bátki Dávid Géza református lelkész szolgál.
 • 2019. november 9-én, szombaton 18 órakor 15 éves énekkarunk ünnepi koncertet tart a templomszentelési jubileum tiszteletére.
 • 2019. november 10-én, vasárnap 9 órakor tartjuk ünnepi megemlékező, valamint orgona- és oltárterítő szentelő istentiszteletünket a füredi templomunk felszentelésének 20. évfordulóján. Igehirdetőnk: D. Szebik Imre püspök úr lesz.
 • Pénzügyek:
 • Hálásak vagyunk egyházfenntartói járulékuk befizetéséért, akár pénztárosainknak odaadva, csekken befizetve, átutalással vagy havi megbízással (11748069-20011930).
 • Alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra történő átutalással.

Kazuáliák:

 • Kedden eltemettük a felsődörgicsei temetőben Orbán Sándor 58 éves korában elhunyt volt presbiter testvérünket.
 • Pénteken megeskettük külsős helyszínen Szabó József és Csincsi Krisztina római katolikus testvéreinket.
 • Szombaton megeskettük alsódörgicsei templomunkban Dr. Horváth Gábor és Tóth Judit római katolikus testvéreinket.

Egyéb:

 • Megjelent az Evangélikus Élet legfrissebb száma, amely a kijáratnál az iratterjesztésben kapható.
 • Ha testvéreimnek a 20 évvel ezelőtt templomszentelésünkről bármilyen fotóanyaga, képei, dokumentumai, újságjai, kivágott cikkei vannak birtokában, akkor hálásak lennénk, hogyha azt rendelkezésünkre bocsátanák, hogy azokat egy kis mini-kiállításban megtekinthető közkinccsé tehessük.