Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Azt a parancsolatot kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.”

1.Jn.4,21

 

Alkalmaink:

             Október 20. – Szentháromság utáni 18. vasárnap:

 • 9 órakor családi istentisztelet tartunk Balatonfüreden: ezen alkalom során bemutatkoznak idei konfirmandusaink: Bora Lili, Horváth Eszter, Kovács Marcell és Papp Eszter.
 • Ifjúságunk a „Szeretetre vágyó süni” bábjátékot adja elő.
 • A gyermekistentisztelet kivételesen elmarad, gyermekeinket és ifjainkat a főistentiszteletünkre várjuk.
 • Megemlékezünk Kiss István halálának 25., valamint hitvesének, Kiss Istvánné halálának 20. évfordulójáról.
 • 10 órakor kereszteljük meg füredi templomunkban Személy-Gál Zsombor kistestvérünket.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 17 órákor a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban országos reformációs gálaest gazdag kulturális programmal.
 • 18 órakor a református fehértemplomban orgonakoncertet ad Vadász Attila orgonaművész – szeretettel hívnak rá minket!

             Október 21. – Hétfő:

 • 18 órakor a nagy ünnepi hangversenyre készülve kivételesen lesz énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             Október 22. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben.
 • 17 órakor Balatonakaliban nemzeti ünnepi megemlékezés lesz a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
 • 18 órakor tartjuk soron következő presbiteri ülésünket a bibliaórához kapcsolódóan a gyülekezeti teremben.

             Október 23. – Szerda – Nemzeti ünnep:

 • Nemzeti ünnepünkön 10 órakor a füredi Bibó szobornál kezdődik megemlékezés, majd 11 órakor a Kovászna parkban folytatódik; illetve 16.30-kor a Bata ligetben is lesz ünnepély – ezen Császár Attila református esperes mondja az ünnepi beszédet.
 • 15 órakor Dörgicsén a könyvtárban lesz nemzeti ünnepi megemlékezés, majd a Szerencsés Dániel film vetítése.
 • 2019. október 23-án templomunktól indul 17,30-kor a fáklyás felvonulás a köztemetőbe, ahol áhítatra kerül sor.

                 Október 24. – Csütörtök:

 • 17 órakor Bibliai Szabadegyetem a Szociális Alapközpont emeleti termében, amelynek ezen napi előadástémája Dániel próféta könyve lesz, az előadó pedig Dr. Tonhauzer Tibor.
 • 17 órától Dörgicsén a faluházban Múltidéző beszélgetőkör.
 • A 18 órai énekkari próba elmarad.

             Október 25. – Péntek:

 • 9 órától Mama-baba Kör a Rendelőintézet új első emeleti védőnői klubszobában.
 • 9 órától kezdődik a Református Általános Iskola Kálvin termében a hagyományos Országos Zsoltáréneklő Verseny.
 • 16 órakor konfirmációs óra az ifiteremben.
 • 17 órakor ifióránk a gyülekezeti teremben.
 • A budapesti Papp László Arénában az „Ez az a nap!” program keretében a világhírű evangelizátor, Nick Vujicic lesz a vendég bizonyságtevő.

             Október 27. – Szentháromság utáni 19. (Biblia-)vasárnap

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden - parókiánk felszentelésének 10. évfordulóját ünnepeljük. Igehirdetőnk Dr. Szabó Lajos nyugalmazott teológiai rektor lesz.
 • Ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 10.04-kor az ajkai evangélikus templomból közvetít a Kossuth Rádió evangélikus istentiszteletet Kovács Viktor helyi lelkész szolgálatával.
 • 11 órakor istentisztelet Balatonakaliban – ugyancsak Dr. Szabó Lajos nyugalmazott rektor úr igehirdetésével.
 • Az óraátállítás és téli időszámításra való átállás miatt beáll dörgicsei körzetünkben a téli istentiszteleti menetrendünk.
 • 15 órakor tér át evangélikus felekezetünkbe Léva Alexandra felnőtt testvérünk.
 • Aznap 15.30-kor beszélgetőkör lesz a gyülekezeti teremben.

             Október 29. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben - Márk evangéliumának továbbelemzésével.
 • 18 órakor kivételesen énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             Október 31. – Csütörtök – Reformáció ünnepe:

 • 11 órakor a Duna TV a budafoki evangélikus templomból közvetít istentiszteletet. Igét hirdet: Hokker Zsolt lelkész.
 • 15 órakor úrvacsorás istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 17 órai a füredi reformáció ünnepi úrvacsorás alkalmunkon Bátki Dávid Géza református lelkész szolgál.
 • 17 órakor a Szociális Alapközpont emeleti termében Csizmadia Róbert tart előadást Hóseás és Joel próféta könyveiről a Bibliai Szabadegyetem előadás-sorozatában.
 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             November 1. – Péntek:

 • Az ünnep miatt elmarad a 9 órai Mama-baba Kör a Rendelőintézetben, valamint a 16 órai konfirmációs óra.
 • 17 órakor viszont lesz ifióra a gyülekezeti teremben.

             November 2. – Szombat – Halottak napja

 • 16 órakor ökumenikus áhítat a füredi köztemetőben.

             November 3. – Szentháromság utáni 20. vasárnap:

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • Ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet Felsődörgicsén.

További őszi programjaink:

 • 2019. november 9-én, szombaton 18 órakor 15 éves énekkarunk ünnepi koncertet tart a templomszentelési jubileum tiszteletére.
 • 2019. november 10-én, vasárnap 9 órakor tartjuk ünnepi megemlékező, valamint orgona- és oltárterítő szentelő istentiszteletünket a füredi templomunk felszentelésének 20. évfordulóján. Igehirdetőnk: D. Szebik Imre püspök úr lesz.
 • 2019. november 16-án, szombaton 10 órától egyházmegyei missziós nap lesz Veszprémben, az evangélikus óvodában.
 • 2019. november 17-én, vasárnap tartjuk 9 órakos füredi templomunkban a soron következő családi istentiszteletünket.
 • 2019. november 24-én, vasárnap 18 órakor lesz a hagyományos jótékonysági koncert ádventista testvéreink főszervezésében.
 • 2019. november 29-én, pénteken 18 órakor lesz a Bem Emlékkórus hagyományos jótékonysági hangversenye a füredi templomunkban.
 • Pénzügyek:
 • Hálásak vagyunk egyházfenntartói járulékuk befizetéséért az egyházközségi 11748069-20011930 számú számlaszámra, illetve alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra történő átutalással.

Kazuália:

 • Az elmúlt héten elbúcsúztattuk füredi templomunkban Pethő Jenő testvérünket, aki 64 éves korában hunyt el.

Egyéb:

 • Ha testvéreimnek a 20 évvel ezelőtt templomszentelésünkről bármilyen fotóanyaga, képei, dokumentumai, újságjai, kivágott cikkei vannak birtokában, akkor hálásak lennénk, hogyha azt rendelkezésünkre bocsátanák, hogy azokat egy kis mini-kiállításban megtekinthető közkinccsé tehessük.
 • Megjelent az Evangélikus Élet legfrissebb száma, amely a kijáratnál kapható az iratterjesztésben.