Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

 „Szemem állandóan az Úrra néz!”

Zsolt.25,15

 

Alkalmaink:

             Március 15. – Vasárnap – Böjt 3. vasárnapja – Nemzeti ünnep:

 • 9 órakor nemzeti ünnepi istentisztelet Balatonfüreden.
 • Megértjük, hogyha a kialakult helyzet miatt főleg idősebb testvéreink nem kockáztatják meg az istentiszteleten való részvételt, ezért azt kamerával felvesszük és honlapunkon elérhetővé tesszük mindazok számára, akik nem tudnak eljönni istentiszteletünkre. Honlapunk elérhetősége: http://balatonfuredievangelikusgyulekezet.hu/index.php/hu/
 • Ezzel párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 11 órakor nemzeti ünnepi istentisztelet Alsódörgicsén, amely egyben a település ünnepi megemlékezése is, hiszen a délutánra a kopjafákhoz hirdetett alkalom elmarad.
 • Eredetileg 10,04-kor kezdődött volna a Kossuth Rádió evangélikus istentiszteletet közvetítése a kiskőrösi evangélikus templomból, de a koronavírus miatti rendelkezések miatt ezt az alkalmat áttették 13 órára. Igét hirdet: Lupták György esperes-lelkész.
 • Egyházunk vezetésének nyilatkozatait és utasításait számos fórumon olvashatták és láthatták a testvéreienk.
 • Ennek megfelelően egyházközségi elnökségünk is csak buzdítani tud az állami rendelkezések szigorú betartására.
 • A tegnapi este során végül megérkezett a püspöki tanács egyértelmű állásfoglalása, amely a korábbi útmutatással szemben már egyértelműen azt fogalmazza meg nyomatékos utasítással, hogy határozatlan ideig, de legalább virágvasárnapig evangélikus egyházunk gyülekezeteiben ne tartsunk sem istentiszteletet, sem közösségi alkalmat.
 • Egyházunk vezetése külön kéri az imádságot a betegekért, a karanténban levőkért, az orvosi és ápoló szakemberekért!
 • Elnökségünk fájó szívvel, de a felelősségünk teljes tudatában és a magyar társadalom többi csoportjához való szolidaritás jegyében, mindezen főegyházi utasítás figyelembe vételével úgy döntött, hogy a mai istentiszteleteink lesznek legalább virágvasárnapig az utolsó, a közösség számára nyitott templomi alkalmak.
 • Ezt követően visszavonásig, de legalább virágvasárnapig elmaradnak a vasárnapi istentiszteleti alkalmak minden templomunkban, illetve hétközi alkalmaink, a böjti est, az énekkari próba, a konfirmációs óra, a Mama-baba Kör, az ifjúsági óra.
 • Közösségünk a következőket biztosítja ebben az időszakban:

- a vasárnapi igehirdetéseket felügyelő úrral felvesszük, és azt elektronikus formában honlapunkra feltesszük.

- igyekszünk a Füred TV-vel megállapodást kötni, hogy az alkalom az ő műsoridejükbe is bekerülhessen.

- lelkészünk a mobiltelefonján (+36/20-824-6902) bátran kereshető.

- szigorúan családi körben és a családok felelősségvállalásának teljes tudatában a kazuális alkalmakat ellátja, akár keresztelőről, esküvőről, temetésről van szó.

- a hirdetéseinket a honlapunkon és a templomi hirdetőtáblán minden héten elolvashatják.

- a szolgálatokon kívüli ügymenetünk, adminisztrációnk és lelkészi hivatalunk zökkenőmentesen üzemel.

- az állami előírásoknak megfelelően a hitoktatást digitális távoktatásban végezzük majd el az oktatási intézményekben.

             Március 16. – Hétfő:

 • 13.30-kor a Kossuth Rádió evangélikus félórát közvetít.

             Március 22. – Vasárnap – Böjt 4. vasárnapja:

 • 10,30-kor a Duna TV evangélikus magazinműsort közvetít.
 • Az ezen istentiszteleteinkre tervezett teológus szuplikáció a felsőoktatás bezárása miatt elmarad.
 • A 17 órára eredetileg meghirdetett előadás, amit az Arácsi Népházban Dr. Várszegi Asztrik OSB nyugalmazott pannonhalmi főapát tartott volna, szintén lemondásra került.

             Március 29. – Vasárnap – Böjt 5. vasárnapja:

 • A tervezett ifjúsági bábjátékra sem kerül sor. (Az erre a célra begyűlt adományokat elkülönítjük az ifjúsági alapunkba.)

            

 • Egyéb hirdetések:
 • Egyházunk elnöksége felhívja testvéreink figyelmét a 2021-es népszámlálásra, hogy minden evangélikus testvér bátran vallja meg felekezetünkhöz való tartozását. Hálásan köszönjük!
 • Megjelent a Dunántúli Harangszó és az Evangélikus Élet legújabb száma – a kijárati iratterjesztésben kaphatóak.
 • Elnökségi nyilatkozatunkat közzétettük, azt megértéssel és bizalommal olvassák el testvéreink.
 • Pénzügyek és adományok:
 • Hálásak vagyunk az idei egyházfenntartói járulékuk befizetéséért az egyházközségi 11748069-20011930 számú számlaszámra, illetve alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra átutalással.
 • Az adók 1%-ának felajánlását hálásan köszöni a 0035-ös technikai számon Magyarországi Evangélikus Egyházunk; a másik 1%-ot pedig saját alapítványunk.

Kazuális alkalmak:

 • Szombaton házasságot kötött füredi templomunkban Nagy Zsolt római katolikus és Németh Andrea evangélikus testvérünk.

Kérem, figyeljék majd online közvetítéseinket, hirdetéseinket, a honlapon és a médiában megjelenő közleményeinket és tájékoztatásainkat!