Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Szolgáltass nekem igazságot, Istenem!”

43.Zsolt.1.

 

Alkalmaink:

             Március 29. – Vasárnap – Böjt 5. vasárnapja:

... másrészt pedig a gyülekezet honlapján: http://balatonfuredievangelikusgyulekezet.hu/index.php/hu/

 • A közmédia több igei alkalmat közvetít e napon: 10,04-kor a Kossuth Rádió római katolikus szentmisét közvetít, míg a Duna TV 9 órakor római katolikus szentmisét, 11 órakor pedig református istentiszteletet ad le.
 • A Füred TV-nek köszönjük, hogy ökumenikusan vidékünk templomaiból átveszi felvett anyagunkat, és közvetíti a vasárnapi istentiszteleteleteket, így a mai alkalmunkat is.

             A jövő héten:

 • minden hétközi alkalmunk és körünk szünetel.
 • honlapunkra naponta töltünk fel egy léleképítő áhítatot a bibliaolvasó útmutató napi igéiről.
 • A hittanórák anyagát természetesen digitális formában leadjuk az oktatási intézményekben.
 • A Duna TV minden hétköznap reggel fél 8-8 körül (minden nap máskor) „Napi áhítat” címmel tízperces ökumenikus áhítattal jelentkezik, amit a Kossuth Rádió 19,50-kor megismétel. A hét elején katolikus és református, míg a hét többi hétköznapján a többi felekezet, így alkalmanként evangélikusságunk egy-egy képviselője tart áhítatot.

             Március 30. – Hétfő:

 • 13.30-kor a Kossuth Rádió evangélikus félórát közvetít.

             Április 3. - Péntek:

 • az e hétvégére hirdetett balatonakali mandulafesztivál, és benne a péntek délutánra tervezett egyházi áldó szolgálatunk is elmarad a járványügyi helyzet miatt.

             Április 4. - Szombat:

 • várhatóan a kijárási korlátozás miatt az ezen napra tervezett szűkkörű családi keresztelések is el fognak maradni.

             Április 5. – Vasárnap – Virágvasárnap:

 • Bár első körben ezen a napon már szerette volna egyházunk, hogy legyenek alkalmaink, de a körülmények miatt a templomi közösségi istentiszteleteink továbbra is elmaradnak – mind ezen az ünnepnapon, mind pedig a nagyhét további ünnepnapjain.
 • Ezen ünnepen a Duna TV Bonyhádról közvetít 11 órakor üres templomos evangélikus istentiszteletet. Igét hirdet: Aradi András esperes-lelkész.

             Április 9. – Csütörtök – Nagycsütörtök:

 • Az ezen este szokásos úrvacsorás istentiszteletünket honlapunkra feltöltjük.

             Április 10. – Péntek – Nagypéntek:

 • A 15 órai alsódörgicsei és a 17 órai füredi úrvacsorás passióolvasásos istentiszteletünk elmaradnak, de az felvett füredi alkalmunkat feltöltjük a honlapra.
 • Ezen ünnepen a Kossuth Rádió Beledből közvetít 10,04-kor evangélikus istentiszteletet. Igét hirdet Ihász Beatrix esperes-lelkész, a soproni egyházmegye élén az esperesutódom.

             Április 11. – Szombat – Nagyszombat:

 • Az ezen este szokásos úrvacsorás áhítatunkat úrvacsora nélkül honlapunkra feltöltjük.

             Április 12. – Vasárnap – Húsvétvasárnap:

 • A hajnali 5 órai és délelőtti 9 órai úrvacsorás füredi, a 11 órai alsódörgicsei és 14 órai balatonakali úrvacsorás istentiszteleteinkre közösségileg nem kerülhet sor. A Balatonfüreden felvett üres templomos istentiszteletet a honlapunkon láthatják.

             Április 13. – Hétfő – Húsvéthétfő:

 • A 9 órai úrvacsorás füredi és a 11 órai pécselyi úrvacsorás istentiszteleteinkre közösségileg nem kerülhet sor. A Balatonfüreden felvett üres templomos istentiszteletet a honlapunkon láthatják.

          

Közösségünk a következőket biztosítja a következő időszakban:

 • lelkészünk a mobiltelefonján (+36/20-824-6902) kereshető.
 • szigorúan családi körben és felelősséggel a kazuális alkalmakat, (a keresztelőt, az esküvőt és a temetést) ellátjuk – bár a kijárási korlátozás miatt várhatóan ezek az alkalmak is el kell, hogy maradjanak.
 • a hirdetéseinket a honlapunkon és a templomi hirdetőtáblán minden héten elolvashatják
 • a szolgálatokon kívüli ügymenetünk, adminisztrációnk és lelkészi hivatalunk zökkenőmentesen üzemel.

                        

 • Egyéb hirdetések:
 • Elnökségi nyilatkozatunkat közzétettük, azt megértéssel és bizalommal olvassák el testvéreink.
 • Örömmel jelzem, hogy amerikai ösztöndíjáról Riczinger Péter teológusunk haza tudott utazni – számára a kötelező karanténja miatt biztosítottuk a dörgicsei üres paplakunkat.
 • Kérjük, hogy jelezze az a testvér vagy család a lelkészünknek, aki bármire is rászorulna – megszervezzük a vigyázást, a közös tanulást, a bevásárlást, a segítséget, pusztán a jószót! Illetve, ha tudunk valakiről, akin segíteni kell, kérem, jelezzük és/vagy támogassuk is gyülekezeti közösségünkön belül.
 • Egyházunk elnöksége felhívja testvéreink figyelmét a 2021-es népszámlálásra, hogy minden evangélikus testvér bátran vallja meg felekezetünkhöz való tartozását. Hálásan köszönjük!
 • Aki szeretné megkapni az Evangélikus Élet legfrissebb számát, a „Mi evangélikusok” kiadvánnyal (amit majd amúgy később minden evangélikus testvérhez eljuttatunk), kérem, jelezze, és szívesen elviszem neki vagy bedobom a postaládájába.
 • Örömmel tudósítunk arról, hogy a járványhelyzet ellenére hosszú előkészítő munka után megköttetett a kormány az a Magyarországi Evangélikus Egyház átfogó megállapodása.
 • Pénzügyek és adományok:
 • Hálásak vagyunk az idei egyházfenntartói járulékuk befizetéséért az egyházközségi 11748069-20011930 számú számlaszámra, illetve alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra átutalással.
 • Az adók 1%-ának felajánlását hálásan köszöni a 0035-ös technikai számon Magyarországi Evangélikus Egyházunk; a másik 1%-ért pedig a gyülekezeti alapítványunk hálás a nyilatkozatukban a 189151648119 szám beírásáért

Kérjük, figyeljék online közvetítéseinket, hirdetéseinket, a honlapon és a médiában megjelenő közleményeinket és tájékoztatásainkat!