Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.”

Mt.25,40

 

Alkalmaink:

             Szeptember 6. – Vasárnap – Szentháromság utáni 13. vasárnap:

 • 9 órakor (a püspöki tanács ajánlott rendelkezései miatt) rövidített és úrvacsora nélküli istentisztelet a balatonfüredi templomban.
 • Ezen vasárnaptól a főistentisztelettel párhuzamosan újra megpróbálunk tartani gyerekistentiszteletet az ifiteremben.
 • 10,25-kor a Duna TV evangélikus magazinműsort közvetít.
 • 11 órakor istentisztelet az alsódörgicsei templomban.
 • Mai vasárnapunk perselypénze ifjúsági offertórium – a perselyeken lévő gyűjtőkbe dobhatjuk adományainkat.

             Szeptember 7. – Hétfő:

 • a Szociális Alapközpontban a 10 órai áhítatunk elmarad.
 • 10,20-kor a DunaWord a siófoki evangélikus templomról szóló riportfilmet vetít.

             Szeptember 8. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben.

             Szeptember 10. – Csütörtök:

 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

Szeptember 11. – Péntek:

 • 15 órakor faültetés lesz Tagorén Gábor Dénes Nobel – díjas tudósunk tiszteletére. Az alkalmat követő zártkörú emlékülésen lelkészünk többekkel együtt emlékező beszédet tart a Zsidó Kiválóságot Házában.
 • 17 órakor ifjúsági óra a balatonfüredi gyülekezeti teremben.

Szeptember 12. – Szombat:

 • 11 órakor balatonfüredi templomunkban kereszteljük meg Szalai-Nagy Gergő kistestvérünket.
 • 15 órakor kerül sor a hagyományos tihanyi apátságbeli „Könyörgés a magyarságért” ökumenikus imaistentiszteletre, amelyen igét hirdet Köntös László református főjegyző.
 • 18 órakor esketjük balatonfüredi templomunkban Tell Antal evangélikus másodfelügyelő és Böhm Laura református testvéreinket.

             Szeptember 13. – Vasárnap – Szentháromság utáni 14. vasárnap:

 • 9 órakor rövidített liturgiájú istentisztelet a balatonfüredi templomban.
 • Istentiszteletünkkel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk az ifiteremben.
 • A püspöki tanács rendelkezése értelmében mégsem indítjuk újra a hó második vasárnapi szeretetevendégségeket.
 • 11 órakor istentisztelet az alsódörgicsei templomban.
 • 14 órakor istentisztelet a balatonakali templomban.
 • 15 órakor istentisztelet a kisdörgicsei templomban – ez a nyári szezon utolsó itteni istentisztelete.

             Szeptember 14. – Hétfő:

 • 13,30-kor evangélikus magazinműsor a Kossuth Rádióban.
 • 15 órakor temetjük a balatonfüredi katolikus temetőben Krahulgyán Jánosné, Németh Margit testvérünket, aki 85 éves korában hunyt el.

             Szeptember 15. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben.

             Szeptember 17. – Csütörtök:

 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

             Szeptember 18. – Péntek:

 • 15 órakor áldjuk meg külsős helyszínen Hirschler Richárd evangélikus és Arthofer Adél római katolikus testvéreink házasságát.
 • 17 órakor ifjúsági óra a balatonfüredi gyülekezeti teremben.

             Szeptember 19. - Szombat:

 • 11 órakor külsős helyszínen áldjuk meg Szántó Zoltán római katolikus és Kovács Diána evangélikus testvéreink házasságát.
 • 16 órakor esketjük meg balatonfüredi templomunkban Salfai Gergő római katolikus és Takács Dóra evangélikus testvéreinket.

             Szeptember 20. – Vasárnap – Szentháromság utáni 15. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet a balatonfüredi templomban – ezen alkalmunk egyben tanévnyitó istentisztelet is lesz – várhatóan hittanosaink és ifjúságunk énekszolgálatával.
 • Istentiszteletünkkel párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet az alsódörgicsei templomban.
 • 13 órakor kereszteljük meg a balatonfüredi templomunkban Babos-Locsmándi Alexandra kistestvérünket.

Őszi előzetes: 

 • Szeptember 25-én, pénteken lelkészünk zsinati ülésen vesz részt Budapesten, az Üllői úti országos egyházi központban – ezen a napon csak telefonon lesz elérhető időközönként.
 • Szeptember 26-án 16,30-kor házasodik a takácsi evangélikus templomban Polgárdi Sándor esperes úr és Németh Katalin takácsi lelkésznő.
 • Szeptember 29-én 17 órakor Teleki Miklós orgonaművész tart hangversenyt balatonfüredi orgonánkon, amely egyben a Teremtés-heti ökumenikus áhítatunk is lesz egyben.
 • Konfirmációs oktatásunkat – reméljük – október 2-án elindítjuk egy szülői tájékoztató alkalommal 16 órai kezdettel – majd az órákat is így péntekenként tartjuk ebben az idősávban. Várjuk szeretettel a minimum 7. osztályos fiatalokat a képzésre.
 • Október 3-án, szombaton 14,30-kor a Szent István téren megnyílik a tervek szerit a Füredi Szüreti Fesztivál – mégpedig egyházi ökumenikus áldó áhítat keretében.
 • Egyéb hirdetések:
 • Az Evangélikus Élet legújabb számai kaphatóak az iratterjesztésben – a régebbi számok bátran elvihetők jelképes adomány fejében.
 • Megjelent a Dunántúli Harangszó legfrissebb száma – kapható az iratterjesztésünkben.
 • Október 10-én, szombaton 9.40-től a Budapest Deák-téri evangélikus templomban megtartják tervek szerint az Országos Evangélizációt „Arccal vagy háttal” címmel – Dr. Bácskai Károly és Szeverényi János igehirdetéseivel; valamint Rátóti Zoltán színigazgató és Semes-Bogya Tibor üdvhadsereg-vezető bizonyságtételeivel. Be lehet online is kapcsolódni az evangélizációba a https://youtu.be/VCbYi8N-PTY linken.
 • Püspöki tanácsunk a szigorításokról szóló legújabb körlevele a következő felületen olvasható: https://www.evangelikus.hu/indokolt-komoly-elovigyazatossag-puspoki-utmutatas-az-egyhazi-szolgalatrol
 • Lelkészünk köszöni Szabó Vilmos Béla nyugalmazott esperes úrnak, hogy az elmúlt vasárnap távollétében megtartotta az istentiszteleteket.
 • A tanévkezdéssel megszerveztük a körzetünk valamennyi oktatási intézményében a hitoktatást.
 • Pénzügyek és adományok:
 • Köszönjük egyházfenntartói járulékuk befizetését a 11748069-20011930 számú számlaszámon, ahogy alapítványunk is hálás a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra átutalásukért.
 • Perselypénzt, egyházadót vagy bármilyen adományt ajánlhatnak fel bármelyik hazai evangéikus gyülekezetnek, így a mienknek is a következő internetes felületen: www.perselypenz.hu

Kazuáliák – az elmúlt héten...:

 • ... megeskettük Szentbékkállán ökumenikus szertartás keretében Kaltenecker Dávid református és Heinczinger Lilla evangélikus testvéreinket..
 • ... eltemették Simon Lajos testvérünket polgári szertartással Dörgicsén.
 • ... eltemettük Béres László lelkész urat Sopronnémetiben.