Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

 

„Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva.”

Lk.12,35

Heti alkalmaink:

November 26. – Vasárnap – Örökélet vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden.
 • Ma megemlékezünk a protestantizmusunk halottak napján a mögöttünk álló egyházi évben eltemetett testvéreinkről: Abonyi Gábor Dániel, Bocskay Elemérné, Leiker János, Nagy József, Czafit Ferencné, Sárköziné Sárovits Hajnalka, Lázár Istvánné, Tóth Ilona, Ujhegyi Gyuláné testvéreinkről.
 • És ezen istentiszteletünk egyben családi istentisztelet is.
 • 11 órakor Balatonakaliban lesz istentisztelet.
 • 12.45-kor vetíti a Duna TV a Luther rajzfilm 8. epizódját.

November 28. - Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra az ifiteremben.

November 29. - Szerda:

 • 17 órakor a Lipták Városi Könyvtárban Reisinger János irodalomtörténész tart könyvbemutató előadást hitéleti összefüggésekben is Arany Jánosról.
 • Ugyancsak 17 órakor a református iskola Kálvin-termében Rojtos Norbert iskolaigazgató tart előadást „A reformáció zenéje – a zene reformációja” címmel.
 • 18.30-kor pedig templomunkban lesz a Bem Emlékkórus ádventváró hangversenye, amely jótékonysági alkalom a kómában fekvő Kovács Kolos lóczys gimnazista diák családjának megsegítésére.

November 30. - Csütörtök:

 • 18 órakor énekkar próba a gyülekezeti teremben.

December 1. - Péntek:

 • Szomorú szívvel hirdetem, hogy sajnos 2 elhunytunk is van:
 • Elhunyt Tóth Ilona 64 éves korában. Temetésére december 1-jén, pénteken kerül sor 13.00-kor a köztemetőben.
 • Elhunyt Ujhegyi Gyuláné, Galina Tyihonovna Levhina 79 éves korában. Temetésére ugyancsak december 1-jén, pénteken kerül sor 15 órakor a köztemetőben.
 • Köszönöm előre is azon testvérek segítségét, akik kijönnek énekelni a temetési szertartásokra!
 • 16 órakor konfirmandus óra az ifiteremben.
 • 17 órakor ifióra az ifiteremben.

December 2. - Szombat:

 • 17 órakor (nem 18-kor, mint az eredetileg meghirdetve volt) a római katolikus pirostemplomban lesz ádventkezdő ünnepi egyházzenei áhítat.

December 3. – Vasárnap – Ádvent 1. vasárnap:

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden
 • 11 órakor Felsődörgicsén lesz istentisztelet, amelyre szeretettel várjuk az ottani, karácsony szentestén szolgáló gyermekeket, valamint az ottani presbitereket, akikkel egyeztető megbeszélést tartanánk a jövő évi tisztújításról.
 • Ezen istentiszteleteink során Riczinger Péter teológus hallgatónk szolgál igehirdetéssel. – ezen alkalom nem szupplikáció lesz, sokkal inkább annak öröme, hogy gyülekezetünknek is van a teológiára küldött hallgatója; és nagy örömmel hallgatnánk meg Pétert édesapjának a szószékén is; és nemcsak azért, hogy gyakorolhasson, hanem sokkal inkább azért, mert kíváncsi és hordozó szeretettel vagyunk felé.
 • 12.45-kor vetíti a Duna TV a Luther rajzfilm 9. epizódját.

 

Egyéb:

 • December 4-én, hétfőn 10 órakor áhítat a Szociális Alapközpontban.
 • December 5-én, kedden 16 órakor istentisztelet a Szívkórházban.
 • December 6-án, szerdán a Szent Benedek iskolának lesz csendesnapja, amelyen egész délelőtt csoportos rendszerben az evangélikus szolgálatunkra is sor kerül.
 • Ugyancsak december 6-án, szerdán 14 óráról egyházmegyei lelkészgyűlés – lmk lesz Veszprémben.
 • December 10-i 9 órai ádvent 2. vasárnapi istentiszteletünkön megkereszteljük Kaszap Zsombor kistestvérünket.
 • December 11-én, hétfőn 16 órára hagyományteremtő célzattal ökumenikus városi lelkész- és paptalálkozót szervezek a gyülekezeti termünkbe, jövő évi egyeztetéssel, megbeszéléssel és közös elcsendesedéssel. Előre is köszönöm, hogyha asszonytestvéreim lennének kedvesek a december 10-i szeretetvendégségünkre süteményeket felajánlani, hogy abból erre a másnapi alkalomra is maradhasson; vagy aznap 15.30-tól ide is lehet hozni. Köszönöm!
 • December 13-án, szerdán, 17 órakor a Városi Könyvtárban Soós István „A reformáció hatása” címmel tart előadást.
 • Ugyancsak aznap, december 13-án, szerdán 17 órakor a református iskola Kálvin-termében Szabó Attila lelkipásztor tart előadást „A karácsony titka – Miért és hogyan lett emberré Jézus?” címmel.
 • Kaphatóak a 2018-as évi bibliaolvasó útmutatók a kijáratnál: a bővített verziójú 680 Ft-ért, a hagyományos 450 Ft-ért.
 • Hálásan köszönjük minden Testvérnek, aki az elmúló egyházi évben egyházfenntartásával, egyházadójával, valamilyen céladományával, illetve a perselypénzével hozzájárult gyülekezetünk működéséhez – kérem, hogy aki még ezt nem tette meg idén, legyen kedves azt pótolni még a naptári év hátralevő részében. Köszönöm!
 • Vezetőségi gyűlésünk döntése értelmében presbiter testvéreinket meg fogom kérdezni egyen-egyenként a soron következő időszakban, hogy a 2018-tól kezdődő 6 éves ciklusban vállalják-e az eddig betöltött tisztüket. Köszönöm ez irányú segítségüket és közös gondolkodásukat!
 • Köszönöm, hogy a múlt heti szupplikáció során több mint 50.000. Ft-os perselypénz adtunk össze, amit a teológiának átadhattunk.
 • Jelentem, hogy a tegnapi zsinati ülés megválasztotta egy évre elnök-püspöknek Dr. Fabiny Tamás püspököt.