Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Ahogyan Mózes felemelt a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen.”

Jn.3,14-15.

 

Alkalmaink:

             Március 25. – Vasárnap – Virágvasárnap:

 • Mai vasárnapunkkal kezdetét vette a nagyhét.
 • 9 órakor ünnepi családi istentisztelet Balatonfüreden – egyrészt a megválasztott tisztségviselők és a presbiterek beiktatásával; másrészt pedig az emlék-járókő ünnepélyes átadásával.
 • Hálásan köszönöm azoknak a testvéreknek a segítségét, akik a beépítését elvégezték!
 • Köszönöm, hogy az időkapszulába számos szép gondolatot írtak Istenről, a gyülekezetünkről, a templomunkról.
 • Köszöntöm szeretettel Dr. Bóka István polgármester urat, aki megtisztelte jelenlétével beiktató és avató ünnepünket.
 • Tekintsék meg, járják végig bátran azt az interaktív kiállítást, amit pályázati úton nyertem el a nagyhétre, és rajtunk kívül még 9 evangélikus gyülekezetben lett ez kiállítva.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor istentisztelet Balatonakaliban – szintén az ottani tisztségviselők és presbiterek beiktatásával. Szeretettel várják az ottani testvéreink is ünnepükre a füredi testvéreket!

             Március 27. – Kedd:

-     17 órakor böjti esti istentisztelet a gyülekezeti teremben.

-     17.45-kor gyülekezeti alapítványunk kuratóriumi ülése a gyülekezeti teremben – várjuk rá a kuratóriumi tagokat.

             Március 28. – Szerda:

-     17 órakor az Eötvös iskolában beiskolázási nap az érdeklődő leendő elsősök és szüleik részére.

             Március 29. - Nagycsütörtök:

 • Kezdetét veszi a tavaszi szünet.
 • 17 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • E naptól vetítik a moziban a Mária Magdolna című új filmet, amelyet az egyházi fórumok megtekintésre ajánlanak.
 • 18 órakor énekkari próba a gyülekezeti teremben.
 • 19.30-kor tartja első ünnepi szentmiséjét Mihályi Norbert Jeromos új tihanyi perjel.

             Március 30. - Nagypéntek:

 • 15 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 17 órakor ünnepi úrvacsorás passióolvasásos istentisztelet Balatonfüreden – ezen alkalomra hívjuk a pénteki konfirmációs és ifjúsági órák résztvevőit is.

             Március 31. – Nagyszombat:

 • 10 órakor az első hajó fogadására a kikötőben.
 • 17 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden – ezen istentiszteleten az alkalmon résztvevő testvérekkel közösen végigjárjuk az interaktív kiállítás stációit.

             Április 1. – Vasárnap – Húsvétvasárnap:

 • 5 órakor ünnepi hajnali úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • 9 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden, amelyen énekkarunk is szolgál.
 • 10.04-kor a Kossuth Rádió evangélikus istentiszteletet közvetít Harkáról Mesterházy Balázs esperesutódom szolgálatával.
 • 11 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet Balatonakaliban.

             Április 2. – Hétfő – Húsvéthétfő:

 • 9 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.
 • 11 órakor ünnepi úrvacsorás istentisztelet Pécselyen, a református templomban.
 • Várhatóan aznap kora-délután, egy még nem fixált időpontban pedig a dörgicsei templomunk református istentiszteletnek ad otthont.

             Április 3. – Kedd:

-     16 órakor istentisztelet a Szívkórház mozitermében.

-     17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben.

-     18 órakor presbiteri ülés a gyülekezeti teremben. A meghívókat a jövő kedden, a böjti istentiszteleten már oda tudom adni a napirendi pontokkal, illetve utána pedig azoknak, akik nem tudtak arra eljönni, postai úton kiküldöm.

             Április 4. – Szerda:

-     A tavaszi szünet után folytatódik a tanítás, így a hitoktatás is az iskolákban.

-     e napon délután lmk lesz Marcalgergelyiben – csak telefonon tudnak elérni az testvérek.

             Április 8. – Vasárnap – Húsvét utáni 1. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden, amelyet szeretetvendégség követ. Köszönöm az előkészületekben való segítséget és a sütemények felajánlását.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor istentisztelet Balatonakaliban.
 • Az aznapi parlamenti választásokon való részvételre buzdítok, és felhívom testvéreim figyelmét, hogy állampolgári kötelességünk elmenni bölcsen és szabad elkötelezettséggel szavazni – ki-ki saját lelkiismereti állásfoglalása szerint.

Egyéb:

 • Kérjük Testvéreinktől, hogy adójuk 1%-ával a 0035-ös technikai számon támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyházat.
 • Sajnos, végül úgy tűnik, hogy még idén sem lehet a másik 1%-unkat felajánlanunk alapítványunk javára. Helyette örömmel javasoljuk, hogy támogassák akár a városunk többi felekezeti alapítványát, akár valamelyik evangélikus alapítványt.
 • Bejelentem, hogy az egyházmegyénk presbitériumai meghozták a döntésüket az egyházmegyei elnökség választásában: esperesnek újraválasztottuk Polgárdi Sándor esperest, viszont az egyházmegyei felügyelő választás eredménytelen lett, mivel mindhárom jelölt teljesen azonos számú szavazatot kapott; így pótválasztásra kerül sor. Egyébként az egyházmegye elnökségének beiktatására várhatóan június 16-n, szombaton 10 órakor kerül sor, minden bizonnyal Pápán.

Felsőoktatásban tanuló fiatalok részére tisztelettel jelzem, hogy a füredi önkormányzat támogatói pályázatot írt ki e korosztálynak. Keressenek rá városunk honlapján.