Background Image

Védekezési szabályzat

A Balatonfüred-Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség elnöksége a Püspöki Tanács 2020. május 19-én érkezett püspöki körlevelére hivatkozva Védekezési Szabályzatot ad ki. A szabályzat meghatározza a közösségi alkalmak szervezésének módját, az azzal kapcsolatos korlátozásokat és előírásokat.

 1. Közösségi szolgálatokat 2020. május 24-től a Védekezési Szabályzat betartásával lehet megtartani

Általános szabályok

 1. Az alkalmakra a templom előtt, a templomkertben, a távolságtartási szabályok (1,5, lehetőleg 2 m távolság) betartásával kell gyülekezni.
 2. A templomba az alkalmak megkezdése előtt 5 perccel, a lelkész, vagy az általa kijelölt segítő utasításai szerint lehet bemenni, az általuk meghatározott ültetési rendet be kell tartani.
 3. A templomban mindig kizárólag az erre kijelölt padokat lehet használni, a távolságtartási szabályokat be kell tartani, a lelkész, vagy segítője által meghatározott ültetési rendet be kell tartani. A távolságtartási szabályok alól az egy háztartásban élők esetében lehet kivételt tenni.
 4. Az esetlegesen későn érkezők ültetésére a lelkész segítőt jelöl ki
 5. A templomok zárt tereiben mindenki maszkot, vagy orrot szájat eltakaró kendőt köteles viselni.
 6. A liturgiai szolgálatban szolgálók, a szolgálathoz szükséges időtartam alatt mentesülnek a maszkviselési kötelezettség alól
 7. Az istentisztelet kezdetén és végén sem lehetséges a lelkész és a gyülekezeti tagok kézfogása, a gyülekezeti tagok egymás között is kerüljék a fizikai érintkezéssel járó üdvözlési formákat és tartsák be a távolsági szabályokat.
 8. A templomteret az alkalmak végén az ajtótól visszafelé haladva padsoronként kell elhagyni.
 9. Pénzadományok gyűjtése csak a kijáratoknál elhelyezett perselyekben lehetséges.
 10. Az alkalmakról kép és hangfelvétel készülhet, melyhez az alkalmon megjelenők megjelenésükkel hozzájárulnak. A lelkész felvételkészítés esetén a megjelenteket az alkalom elején szóban tájékoztatni köteles.

Templomterek felkészítése

 1. A templomtereket az alkalmak előtt alaposan ki kell szellőztetni – ennek megszervezése a gondnok feladata.
 2. A korlátokat, kilincseket, perselyládák külső felületét az alkalmak előtt fertőtleníteni kell.
 3. A templomok főbejárataihoz kézfertőtlenítőt kell kihelyezni
 4. Azonos padokat 48 órán belül csak fertőtlenítés után lehet újra használni
 5. A templomban található (bejárható) belső helyiségek ajtóit kitárva kell tartani.
 6. A beeresztés és a templom elhagyásának időszakában kötelezően, lehetőség szerint az alkalmak alatt is a templom kapuit kitárva kell tartani.
 7. A közösségi használatra szánt énekeskönyvek nem használhatók.

Liturgiai szabályok

 1. Az alkalmak során a leghosszabb zárt térben tartózkodást lehetőleg 1 órára redukálni kell.
 2. Az istentiszteletek rövidített liturgiával zajlanak.
 3. Úrvacsoraosztás az istentiszteleteket követően külön liturgiában lehetséges, közös kehely nem használható.

Balatonfüredre vonatkozó külön szabályok

 1. A bibliaórát, énekkart és az ifjúsági órát is a templomtér földszintjén lehet megtartani a kijelölt padsorokban.
 2. Gyermek istentisztelet nem tartunk
 3. A mellékhelyiségek, konyha nem használhatók, a mosdókban kézmosási lehetőség biztosított.
 4. A lelkészi hivatalban személyes megjelenés előzetes telefonos bejelentkezéshez kötött.

A szabályzat minden templom bejáratánál kifüggesztendő.

Jelen szabályzat 2020. május 24-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Jubileumi hangverseny

A Balatonfüredi Evangélikus Egyházközség Énekkara fennállásának 15., valamint a templom szentelésének 20. évfordulója alkalmából ünnepi hangversenyt ad 2019. november 9-én, 18 órai kezdettel a balatonfüredi evangélikus templomban (Bajcsy-Zs. u. 15.)
Közreműködnek: Bíró Bernadett - zongora, Riczinger Ádám és Gabnai Sándor - gitár
Vezényel: Szűcsné Sallai Margit karnagy
Hangversenyünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Evangelische Gottesdienste

Evangelische Gottesdienste in deutscher Sprache jeden Sommer-Dienstag um 18 Uhr.

Herzliche Einladung allen Einheimischen und Gästen, die Deutsch sprechen, verstehen oder lernen.

Evangelische Kirche
Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.

 

Gyülekezeti nap

Szekeres Adrien művésznővel és férjével Kiss Gábor zeneszerző úrral életükről, családjukról, dalaikról, inspirációikról és hitükről beszélgettünk gyülekezeti napunkon a Balatonfüredi Evangélikus templomban.

Nagyheti, Húsvéti alkalmaink

Április 16., kedd

 • 17 órakor az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói (Riczinger Péter teológusunkkal együtt) adják elő Jézus passiótörténetét Balatonfüreden. Az igehirdetést Réz-Nagy Zoltán egyetemi lelkész végzi.

Április 18.,  Nagycsütörtök

 • 17 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.

Április 19. ,  Nagypéntek

 • 15 órakor úrvacsorás istentisztelet Alsódörgicsén,
 • 17 órakor úrvacsorás passiós istentisztelet Balatonfüreden.

Április 20.,  Nagyszombat

 • 17 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden.

Április 21., Húsvét

 • 5 órakor úrvacsorás hajnali istentisztelet Balatonfüreden
 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden
 • 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Alsódörgicsén
 • 14 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonakaliban

Április 22., Húsvéthétfő

 • 9 órakor úrvacsorás istentisztelet Balatonfüreden
 • 11 órakor úrvacsorás istentisztelet Pécselyen, a református templomban.