Background Image

Hirdetések - 2022.02.20.

„Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket.”

Zsid.3,15

 

Alkalmaink:

Február 20. – Vasárnap – Hatvanad vasárnap:

 • 9 órakor rövidített istentisztelet a balatonfüredi templomban.
 • A gyermekistentisztelet ma kivételesen elmarad.
 • 11 órakor istentisztelet az alsódörgicsei templomunkban, amelyet felvéve feltöltünk a médiafelületeinkre.
 • egyrészt az egyházközségünk facebook oldalára: https://www.facebook.com/groups/132137973626664/?ref=br_rs
 • másrészt gyülekezet honlapjának multimédia al-felületére: http://balatonfuredievangelikusgyulekezet.hu/index.php/hu/
 • Ezen vasárnap imádságban emlékezünk meg Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületünk újjászületéséről.

          Február 23. – Szerda:

 • 12 órakor temetik a budapesti Farkasréti temetőben Prőhle Henrik, 86. életévében elhunyt testvérünket.

Február 25. – Péntek – a Kommunizmus áldozatainak emléknapja:

 • 16 órakor a konfirmációs óra a gyülekezeti teremben.
 • 17 órakor ifjúsági óra a gyülekezeti teremben.
 • Az emléknap kapcsán számoljanak videóáhítatunkkal.

          Február 26. – Szombat:

 • Lelkészünk zsinati ülésen vesz részt Budapesten – ezért e napon csak időközönként lehet majd elérni.
 • Az erre a napra, valamint egész hétvégére tervezett esküvő-kiállítás a szabadidőközpontban a járvány miatt elmarad, így az ezen való egyházi szolgálatunk is.

Február 27. – Vasárnap – Ötvened vasárnapja:

 • 9 órakor rövidített liturgiájú istentisztelet a balatonfüredi templomban. (Az eredeti tervekhez képest mégsem családi istentisztelet lesz az alkalom.)
 • Párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet a balatonakali templomunkban, amelyet felvéve azt médiafelületeinken megtekinthetik.
 • Balatonakali istentiszteletünket követően az ottani presbitérium számára a 2021-es zárszámadást és a 2022-es költségvetést tárgyaló presbiteri ülést tartunk.

Február 28. – Hétfő:

 • 13,30-kor közvetíti a Kossuth Rádió az „Erős vár a mi Istenünk!” címmel magazinműsort.

          Március 1. – Kedd:

 • 17 órakor újraindítjuk a bibliaórát a gyülekezeti teremben.

          Március 2. – Szerda – Hamvazószerda:

 • 9 órától lelkészeink lmk - egyházmegyei lelkészi munkaközösségi értekezleten lesznek Pápa-Tapolcafőn – ezért csak időközönként lesznek telefonon elérhetőek.
 • 17,30-kor újraindítjuk az énekkari próbákat a gyülekezeti teremben.

          Március 3. – Csütörtök:

 • Hidegkúti Nándor születésének 100. évfordulójához kapcsolódva videóáhítatot töltünk fel.

          Március 4. – Péntek:

 • 15 órakor családi körben szétszórással temetjük Iván András 83 életévet élt római katolikus testvérünket.
 • Ezzel egyidőben búcsúztatják el Budapesten, a Deák-téri templomban Trajtler Gábor orgonaművész – lelkészt.
 • 16 órakor konfirmációs óra a gyülekezeti teremben.
 • 17 órakor ifjúsági óra a gyülekezeti teremben.

          Március 6. – Vasárnap – Böjt 1. vasárnap:

 • 9 órakor rövidített istentisztelet a balatonfüredi templomunkban a járványhelyzetre tekintettel úrvacsoraosztás nélkül.
 • Párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.
 • 11 órakor istentisztelet a felsődörgicsei templomunkban.
 • Felsődörgicsei istentiszteletünket követően az ottani presbitérium számára a 2021-es zárszámadást és a 2022-es költségvetést tárgyaló presbiteri ülést tartunk.

          Március 7. – Hétfő:

 • 17 órakor beiratkozási ökumenikus tájékoztató a hittanórákról a Radnóti általános iskolában a leendő első osztályos gyerekek családjai részére.

          Március 6. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra a gyülekezeti teremben.

          Március 9. – Szerda:

 • 17 órakor beiratkozási ökumenikus tájékoztató a hittanórákról az Eötvös általános iskolában a leendő első osztályos gyerekek családjai részére.
 • 17,30-kor énekkari próba a gyülekezeti teremben.

          Március 11. – Péntek:

 • 16 órakor konfirmációs óra a gyülekezeti teremben.
 • 17 órakor ifjúsági óra a gyülekezeti teremben.
 • Irinyi József születésének 200. évfordulója kapcsán számítsanak videóáhítatunkra.

          Március 13. – Vasárnap – Böjt 2. vasárnap:

 • 9 órakor rövidített liturgiájú istentisztelet a balatonfüredi templomunkban
 • Párhuzamosan gyermekistentisztelet az ifiteremben.

      

Média:

 • A Duna TV-n vasárnap 8,05-kor „Világ-vallás” híradó.
 • A Duna TV-n vasárnap 9 órakor „Lét-Ige” közös protestáns magazinműsor.
 • A PAX TV-n vasárnap 15 órakor istentisztelet-közvetítés az óbudai evangélikus templomból.
 • A Duna TV-n csütörtök 22,10-kor „Agapé” kerekasztal-beszélgetés.

Egyéb hirdetések:

 • A gyülekezeti bibliaórát, ahogy az énekkari próbákat is, a járvány miatt határozatlan időre szüneteltetjük.
 • Az iratterjesztési kiadványaink régebbi és újabb számai adomány fejében elvihetőek, így az új Evangélikus Élet is.

Pénzügyek és adományok:

 • Köszönjük egyházfenntartói járulékuk befizetését a 11748069-20011930 számú számlaszámon.
 • Az Evangélikus Templomért Balatonfüreden Alapítvány is hálás azért, hogyha támogató adományukat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra átutalják.
 • Perselypénzt, egyházadót vagy bármilyen adományt ajánlhatnak fel a következő internetes felületen is: www.perselypenz.hu