Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

 „Örüljetek Jeruzsálemmel!”

Ézs.66,10

 

Alkalmaink:

             Március 11. – Vasárnap – Böjt 4. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden – amelyet egyrészt tisztségviselő- és presbiterválasztó közgyűlés követ, valamint szeretetvendégség is (köszönjük az előkészítés mellett a hozott finom süteményeket is!); illetve eredményhirdetés; esetleg pót-közgyűlés, ha a szavazás első köre valamelyik tisztségnél nem hozna eredményt.

             Március 13. – Kedd:

-     17 órakor a református iskolában folytatódik a beiskolázási program az első osztályba menő gyermekek és szüleik részére, mégpedig az elsős tanítók bemutatóóráival.

-     17 órakor a bibliaóránk idejében böjti esti istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben, amelyet közvetlenül presbiteri ülés követ.

             Március 14. – Szerda:

 • 17 órakor a Kálvin-teremben Szabó Attila tart előadást „Reformáció a férfi és nő kapcsolatában” címmel.

             Március 15. – Csütörtök – Nemzeti Ünnep

 • 11 órakor pedig Balatonfüreden lesz a Széchenyi szobornál nemzeti ünnepély koszorúzásunkkal.
 • Az eredetileg délelőttre tervezett időpont helyett 14 órakor lesz Dörgicsén a nemzeti ünnepi megemlékezés egyházi emlékbeszédünkkel.
 • Énekkarunk az ünnep miatt elmarad.

             Március 16. - Péntek:

 • Az ünnepi szabadnap miatt nincs konfirmációs óra.
 • 17 órakor viszont lesz ifjúsági óránk.

             Március 18. – Vasárnap – Böjt 5. vasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet Balatonfüreden – Tuboly Ádám kistestvérünk megkeresztelésével.
 • 11 órakor ünnepi istentisztelet Alsódörgicsén díszközgyűléssel – az ottani tisztségviselők és presbiterek beiktatásával.

             Március 20. – Kedd:

-     8 órától böjti csendesnap a Szent Benedek középiskolában egyházi szolgálatunkkal és előadásokkal.

-     12 órakor lesz a szomszédos volt zsinagóga, Zsidó Kiválóságok Házának ünnepélyes zárt körű átadója (az eredetileg március 14-ére meghirdetett alkalom e napra lett áttéve). Az ökumenikus egyházi szolgálatunkkal való nagyközönségi átadót 17 órakor tartják. Ezért a 17 órára tervezett böjti esti istentiszteletünk elmarad, helyette szeretettel várjuk a testvéreket a szomszédos zsinagógába.

             Március 21. - Szerda:

 • 14.30-tól ”Felvonulás a keresztyén értékekért” címmel a Balatonfüredi Értelmiségiek Keresztyén Egyesülete egy felvonulást szervez: mégpedig a felekezetek templomaitól a Kerek-templomig – ott pedig ökumenikus imádsággal zárul az alkalom. Útvonal: a fehértemplom – a mi templomunk – a pirostemplom – a Kerek-templom.
 • 17 órakor a „Bach-mindenkinek” országos program keretébe mi is bekapcsolódunk: a Zeneiskola növendékei és tanárai adnak Bach koncertet a templomunkban. A belépés ingyenes.

             Március 22. - Csütörtök:

 • Az énekkari próba elmarad.
 • Aznap veszem át a Kálvin-téri reformációs installáció egyik emlékkövét Budapesten, amelyet a járdánkba fogunk beépíteni a közeljövőben; valamint egy pályázati úton elnyert interaktív kiállítás anyagát is, amelyet pedig templomukban fogunk kiállítani majd a nagyheti időben; valamint egy hangszerpályázaton elnyert gitárt is.

             Március 23. - Péntek:

 • 16 órakor a Hamvas hársfánál Hamvas Béla megemlékezés lesz, amelyen az ünnepi szónok Prőhle Gergely országos felügyelőnk, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója. Konfirmandusainkkal is elmegyünk az alkalomra, így kérem őket, hogy 15.45-kor találkozzunk már velük a templomnál.
 • 17 órakor ifjúsági óra az ifiteremben.

             Március 24. – Szombat:

 • 10 órakor várja városvezetésünk gyülekezetünk tagjait is az első hajó fogadására a kikötőbe.

             Március 25. – Vasárnap – Virágvasárnap:

 • 9 órakor családi istentisztelet Balatonfüreden – a tisztségviselők és a presbiterek beiktatásával.
 • 11 órakor istentisztelet Alsódörgicsén.
 • 14 órakor istentisztelet Balatonakaliban – az ottani tisztségviselők és presbiterek beiktatásával.

Egyéb:

 • Kérjük Testvéreinktől, hogy adójuk 1%-ával a 0035-ös technikai számon támogassák a Magyarországi Evangélikus Egyházat.
 • Sajnos, végül úgy tűnik, hogy még idén sem lehet a másik 1%-unkat felajánlanunk alapítványunk javára.
 • Az elmúlt héten megáldottuk Gyűrű Bélát és Váraljai Veronikát – házasságkötésük 50. évfordulóján.
 • Jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt két hétben a dörgicsei társegyház és a balatonakali filia is megválasztotta tisztségviselőit és presbitereit. Jelzem, hogy társegyházunk világi vezetője, felügyelője: Kiss Péter József testvérünk lett.
 • Jelentem, hogy az elmúlt héten megválasztotta a Déli Evangélikus Egyházkerület az új püspökét a nyugdíjba vonult Gáncs Péter püspök úr helyett, mégpedig Kondor Péter békéscsabai esperes személyében.
 • Két, Balatonfüredre költöző fél-részben evangélikus család is megbízható albérletet keres. Köszönöm, hogyha testvéreimnek van ajánlása, információja, akkor azt jelzik nekem, hogy a lehetőségeket továbbíthassam az érdeklődőknek.
 • Kijáratunknál lévő iratterjesztésünkben kapható az Evangélikus Élet és a Dunántúli Harangszó legfrissebb száma.