Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen.”

Jn.3,14-15

 

Alkalmaink:

            Április 5. – Vasárnap – Virágvasárnap:

 • Bár első körben ezen a napon már szerette volna egyházunk, hogy legyenek alkalmaink, de a körülmények miatt a templomi közösségi istentiszteleteink továbbra is elmaradnak – mind ezen az ünnepnapon, mind pedig a nagyhét további ünnepnapjain.
 • A mostani vasárnapi istentiszteletünk is megtekinthető egyrészt az egyházközségünk facebook oldalán: https://www.facebook.com/groups/132137973626664/?ref=br_rs
 • ... másrészt gyülekezet honlapjának multimédia alfelületén: http://balatonfuredievangelikusgyulekezet.hu/index.php/hu/
 • Ezen ünnepen a Duna TV 10,10-kor evangélikus ifjúsági műsort közvetít, majd pedig Bonyhádról 11 órai kezdéssel üres templomos evangélikus istentiszteletet. Igét hirdet: Aradi András esperes-lelkész.
 • A közmédia ezen kívül is még több igei alkalmat közvetít e napon: 9 órakor a Duna TV-n római katolikus szentmisét közvetít, valamint a Kossuth Rádió 10,04-kor ad le egy, a műsorújságban még nem pontosított isteniszteletet.
 • A Füred TV-nek köszönjük, hogy ökumenikusan vidékünk templomaiból átveszi felvett anyagunkat, és 15 órától közvetíti a mi mai istentiszteletünket is.

            A jövő héten, a nagyhét során:

 • minden hétközi és ünnepi alkalmunk, valamint csoportkörünk szünetel.
 • honlapunkra naponta töltünk fel egy léleképítő áhítatot a bibliaolvasó útmutató napi igéiről.
 • A hittanórák anyagát természetesen digitális formában a tavaszi szünetig is leadjuk az oktatási intézményekben.
 • A Duna TV minden hétköznap reggel fél 8-8 körül (minden nap máskor) „Napi áhítat” címmel tízperces ökumenikus áhítattal jelentkezik, amit a Kossuth Rádió 19,50-kor megismétel. A hét elején katolikus és református, míg a hét többi hétköznapján a többi felekezet, így alkalmanként evangélikusságunk egy-egy képviselője tart áhítatot.

            Április 9. – Csütörtök – Nagycsütörtök:

 • Az ezen este (remélhetőleg az alsódörgiscei templomunkban felvevésre kerülő) istentiszteletünket honlapunkra feltöltjük.

            Április 10. – Péntek – Nagypéntek:

 • A 15 órai alsódörgicsei és a 17 órai füredi úrvacsorás passióolvasásos istentiszteletünk elmaradnak, de az felvett füredi alkalmunkat feltöltjük a honlapra.
 • Ezen ünnepen a Kossuth Rádió Beledből közvetít 10,04-kor evangélikus istentiszteletet. Igét hirdet Ihász Beatrix esperes-lelkész, a soproni egyházmegye élén az esperesutódom.

            Április 11. – Szombat – Nagyszombat:

 • Az ezen este szokásos úrvacsorás áhítatunkat az eucharisztikus liturgiai rész nélkül honlapunkra feltöltjük.

            Április 12. – Vasárnap – Húsvétvasárnap:

 • A hajnali 5 órai és délelőtti 9 órai úrvacsorás füredi, a 11 órai alsódörgicsei és 14 órai balatonakali úrvacsorás istentiszteleteinkre közösségileg nem kerülhet sor. A Balatonfüreden felvett üres templomos istentiszteletet a honlapunkon láthatják. Ünnepi istentiszteletünket a FüredTV 15 órakor leadja.
 • Figyeljék majd a közmédia számos istentisztelet- és szentmiseközvetítését!

            Április 13. – Hétfő – Húsvéthétfő:

 • A 9 órai úrvacsorás füredi és a 11 órai pécselyi úrvacsorás istentiszteleteinkre közösségileg nem kerülhet sor. A Balatonfüreden felvett üres templomos istentiszteletet a honlapunkon láthatják.
 • A FüredTV az előző napi húsvétvasárnapi istentiszteletünket e napon 10 óratól megismétli.
 • 13,30-kor a Kossuth Rádió az Evangélikus félóra című műsorával jelentkezik.

            Április 19. – Vasárnap – Húsvét utáni 1. (Fehér-)vasárnap:

 • A templomi istentiszteleteink elmaradnak.

        

Közösségünk a következőket biztosítja a következő időszakban:

 • lelkészünk a mobiltelefonján (+36/20-824-6902) kereshető.
 • szigorúan családi körben és felelősséggel a kazuális alkalmakat, (a keresztelőt, az esküvőt és a temetést) ellátjuk – bár a kijárási korlátozás miatt várhatóan ezek az alkalmak is el kell, hogy maradjanak.
 • a hirdetéseinket a honlapunkon és a templomi hirdetőtáblán minden héten elolvashatják
 • a szolgálatokon kívüli ügymenetünk, adminisztrációnk és lelkészi hivatalunk zökkenőmentesen üzemel.

                    

 • Egyéb hirdetések:
 • Elnökségi nyilatkozatunkat közzétettük, azt megértéssel és bizalommal olvassák el testvéreink.
 • Kérjük, hogy jelezze az a testvér vagy család a lelkészünknek, aki bármire is rászorulna – megszervezzük a vigyázást, a közös tanulást, a bevásárlást, a segítséget, pusztán a jószót! Illetve, ha tudunk valakiről, akin segíteni kell, kérem, jelezzük és/vagy támogassuk is gyülekezeti közösségünkön belül.
 • Egyházunk elnöksége felhívja testvéreink figyelmét a 2021-es népszámlálásra, hogy minden evangélikus testvér bátran vallja meg felekezetünkhöz való tartozását. Hálásan köszönjük!
 • Aki szeretné megkapni az Evangélikus Élet legfrissebb számát, a „Mi evangélikusok” kiadvánnyal (amit majd amúgy később minden evangélikus testvérhez eljuttatunk), kérem, jelezze, és szívesen elviszem neki vagy bedobom a postaládájába.
 • Evangélikusságunk püspöki kara körlevélben és kör-videóban fordult egyházunk népéhez, amelyet elolvashatnak, illetve megtekinthetnek egyházunk honlapján.

Kazuális alkalmak:

 • az elmúlt szombaton a legszűkebb családi körben megkeresztük Schneider Simon csecsemő és Szabó Júlia kisgyermek testvéreinket.
 • Szomorú szívvel hirdetjük, hogy 65 éves korában hosszan tartó betegség után elhunyt Seidl Ambrus atya, aki 2019-ben a pirostemplomban végezte Viktor atya mellett a kisegítő lelkészi szolgálatát. Együttérzünk római katolikus testvéreinkkel!
 • Pénzügyek és adományok:
 • Hálásak vagyunk az idei egyházfenntartói járulékuk befizetéséért az egyházközségi 11748069-20011930 számú számlaszámra, illetve alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra átutalással.
 • Az adók 1%-ának felajánlását hálásan köszöni a 0035-ös technikai számon Magyarországi Evangélikus Egyházunk; a másik 1%-ért pedig a gyülekezeti alapítványunk hálás a nyilatkozatukban a 189151648119 szám beírásáért

Kérjük, figyeljék online közvetítéseinket, hirdetéseinket, a honlapon és a médiában megjelenő közleményeinket és tájékoztatásainkat!