Background Image

 

Balatonfüred - Dörgicsei Társult Evangélikus Egyházközség

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel!

 - mondja a Seregek Ura.”

Zak.4,6.c

Alkalmaink:

             Május 31. – Vasárnap – Pünkösdvasárnap:

 • 9 órakor istentisztelet a balatonfüredi templomban – istentiszteletünket követően csatlakozó úrvacsorát tartunk.
 • Az istentiszteletünkkel párhuzamos gyermekistentiszteletet a tanév hátralevő részében már nem tartjuk meg.
 • 11 órakor istentisztelet az alsódörgicsei templomban – istentiszteletünket követően csatlakozó úrvacsorát tartunk.
 • 14 órakor istentisztelet a balatonakali templomban.
 • Felvett alkalmunk továbbra is megtekinthető facebook oldalunkon és a honlapunk multimédia alfelületén: https://www.facebook.com/groups/132137973626664/?ref=br_rs

http://balatonfuredievangelikusgyulekezet.hu/index.php/hu/

 • A Duna TV 10,05-kor Evangélikus ifjúsági műsort közvetít.
 • A Kossuth Rádió 18,02-kor evangélikus istentiszteletet közvetít felvételről Szekszárdról – igét hirdet Sefcsik Zoltán helyi lelkész.

             Június 1. – Hétfő – Pünkösdhétfő:

 • 9 órakor istentisztelet a balatonfüredi templomban – sajnálatunkra a konfimációs ünnepre ekkor nem kerülhet sor.
 • Istentiszteletünk után csatlakozó úrvacsorát tartunk.
 • Az istentiszteletünkkel párhuzamos gyermekistentiszteletet a tanév hátralevő részében már nem tartjuk meg.
 • 11 órakor istentisztelet a pécselyi református templomban.
 • Felvett alkalmunk továbbra is megtekinthető facebook oldalunkon és a honlapunk multimédia alfelületén.
 • A Duna TV a budavári Magdolna-toronytól közvetít ökumenikus istentiszteletet 11 órakor, amelyen Bogárdi Szabó István református püspök, Erdő Péter bíboros és Fabiny Tamás elnök-püspök szolgálnak.

             Június 2. – Kedd:

 • 8,55-kor a Duna Word megismétli a vasárnapi evangélikus ifjúsági műsort.
 • 17 órakor bibliaóra a füredi templomban, amelynek igemagyarázati részét (videó-)áhítatként feltesszük a közösségi médiafelületeinkre is.

             Június 3. – Szerda:

 • 9 órakor munkaévzáró lmk – egyházmegyei lelkészi munkaközösségi ülés lesz Marcaltőn. E napon lelkészünket csak mobilszámán érhetik el.

             Június 4. – Csütörtök – Trianon 100. évfordulója:

 • 16.30-kor harangzűgással, majd imával egybekötött megemlékezést tartunk a füredi templomiunkban. Eredetileg szerettük volna, hogy ez az alkalom ökumenikus keretek között történjék, de a kialakult helyzet miatt nem kockáztathattunk meg egy nagy rendezvény megtartását – így minden felekezet a maga templomában emlékezik hozzánk hasonlóan. (Egyébként a rendkívül szűkkörű városi megemlékezésen is lesz ökumenikus imádság.)

             Jnúius 5. – Péntek:

 • heti videóáhítatunkat médiafelületeinkre (az elmúlt időben használt napi áhítatok mintájára) péntekenként feltöltjük.
 • 17 órakor ifjúsági óra a füredi templomban közösségben és zoom-on.

             Június 7. – Vasárnap – Szentháromság vasárnapja:

 • 9 órakor istentisztelet a balatonfüredi templomban.
 • Istentiszteletünk után csatlakozó úrvacsorát tartunk.
 • 11 órakor istentisztelet a felsődörgicsei templomban.
 • Felvett alkalmunk továbbra is megtekinthető facebook oldalunkon és a honlapunk multimédia alfelületén.
 • A Duna TV 9 órakor evangélikus istentiszteletet közvetít a budahegyvidéki evangélikus templomból. Igét hirdet: Keczkó Szilvia helyi lelkésznő.

             Június 9. – Kedd:

 • 17 órakor bibliaóra a füredi templomban. Az igemagyarázati részt feltesszük áhítatként a közösségi médiafelületeinkre.

             Június 12. – Péntek:

 • heti videóáhítatunkat médiafelületeinkre (az elmúlt időben használt napi áhítatok mintájára) péntekenként feltöltjük.
 • 17 órakor ifjúsági óra a füredi templomban közösségben és zoomon.

             Június 13. – Vasárnap – Szentháromság utáni 1. vasárnap:

 • Istentiszteleteink az elnökség által elfogadott és kifüggesztett Védekezési Szabályzat szigorú betartásával megtartásra kerülnek a püspöki tanács döntése és utasításai értelmében.
 • 9 órakor istentisztelet a balatonfüredi templomban.
 • Közösségi szeretetvendégségünket nem tartjuk meg.
 • 11 órakor istentisztelet az alsódörgicsei templomban.
 • 14 órakor istentisztelet a balatonakali templomban.
 • 15 órakor istentisztelet a kisdörgicsei templomban.
 • Egyéb hirdetések:
 • Az Evangélikus Élet legfrissebb számai a kijáratnál visszamenőlegesen is kaphatóak. A legújabb pünkösdi szám amúgy online ingyenesen is elérhető a Luther Kiadó honlapján.
 • Az újság legújabb számának 49. oldalán kiváló cikket olvashatnak Riczinger József nyugalmazott lelkészünk tollából.
 • Az ökumenikus lelki segélyvonal (+36 80 496 005) hívható ingyen mindennap 8 és 20 óra között.
 • Országos egyházunk igei alkalmairól a következő egyházi honlapon olvashatnak: https://www.evangelikus.hu/evangelikus-teletemplom-tavolsagban-egyutt
 • Június 16-19 közötti nyári ifjúsági,- gyerek- és hittantáborunkat szigorú szabályok mellett megtartjuk.
 • Idei munkaévzáró gyülekezeti napunkat viszont más formában és keretek között fogjuk majd a nyár későbbi részében megtartani.
 • A bejárós orgonatábor ugyanakkor megtartásra kerül.
 • Az alapközponti és szívkórházi áhítatok megtartására sajnos még várnunk kell.
 • Istentiszteleteinken kötelező a szájmaszk használata, és kérjük, hogy fogadják el az ültetési rendünket is.
 • Énekeinket tartalmazó mai éneklapunkat a templompadokban találják, a gyülekezeti énekeskönyveink használatát mellőzni szíveskedjenek!
 • A Füred TV riportot készített lelkészünkkel is, hogy hogy indul be újra az élet a mi gyülekezetünkben is (szerdán látható).

Kazuáliák:

 • Az elmúlt héten elbúcsúztattuk Dr. Tatár Ágnes testvérünket, aki 67 éves korában hunyt el. Temetésére majd Miskolcon kerül sor június 3-án Dr. Fabiny Tamás püspök úr szolgálatával.
 • Az elmúlt héten eltemettük Veszprémben, a dózsavárosi temetőben Krepsz János Antalné, született Pék Marianna testvérünket, aki 87 éves korában hunyt el.
 • Pénzügyek és adományok:
 • Hálásak vagyunk az idei egyházfenntartói járulékuk befizetéséért az egyházközségi 11748069-20011930 számú számlaszámra, illetve alapítványunk is köszönettel fogad adományokat a 17600138-00621331-00200004 bankszámlaszámra átutalással.
 • Köszönjük a 2x1%-aik felajánlását mind főegyházunk, mind gyülekezeti alapítványunk javára.
 • Köszönjük, hogy otthon gyűjtötték az elmúlt vasárnapokon a templomba szánt perselypénzüket, és azt, most, hogy itt van újra az alkalom rá, magukkal hozzák és bedobják a perselyünkbe.
 • A perselypénzt fel lehet ajánlani a gyülekezeteknek, így nekünk is a következő felületen: (www.perselypenz.hu).